Óvodai beiratkozás és bölcsődei igényfelmérés

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsődében a 2022/2023-as nevelési évre szóló beiratkozás, az alábbi időszakban, és módon történik:

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 25- 26. (8-16 óra között) személyes megjelenéssel az intézményben, vagy az előző nevelési évhez hasonlóan, online is  lebonyolítható.

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Szob Város Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni:

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE (.pdf)

SZÁNDÉKNYILATKOZAT ÓVODAI FELVÉTELRE (elektronikusan kitölthető, .docx)

NYILATKOZAT (ELSŐ ALKALOMMAL ÓVODÁS) (.pdf)

Online jelentkezés esetén a szándéknyilatkozatot kérjük, hogy kitöltve, mindkét szülő által aláírva, szkennelve, esetleg lefotózva legkésőbb 2022. április 26-ig az alábbi e-mail címre küldjék el a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde vezetője részére:

Hámoriné Schubauer Mónika – szobiovi (kukac) gmail.com

A személyes beiratkozás gördülékenyebb lebonyolítása érdekében, szintén lehetőség van Szob Város Önkormányzatának holnapjáról a szándéknyilatkozatot letölteni, és kitöltve a beiratkozásra magukkal hozni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • Sajátos nevelési igényű gyermek esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének másolata,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

További tájékoztatás munkanapokon 8:00-16:00 óráig az alábbi telefonszámon kérhető:

06/70-382-6777

A 2022/2023-as nevelési évre azon gyermekek jelentkezését várjuk, akik 2022. szeptember 1. és 2023. augusztus 31. között szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni.

Az óvodai beiratkozás KÖTELEZŐ azoknak a gyermekeknek, akik a 3. életévüket 2022. augusztus 31-ig betöltik, tehát 2019. szeptember 1-e előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2015. szeptember 1-től hatályba lépő rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) kötelező az óvodába járás és legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

Férőhely esetén az óvodába felvehető az a gyermek is, aki 2019. szeptember 1. után született és a nevelési év során betölti a 2,5 éves kort.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)).

Azoknak a gyerekeknek, akik nem óvodakötelesek, de szeretnék az óvodai nevelést igénybe venni, abban az esetben tudjuk biztosítani az óvodai férőhelyet, ha az adott időpontig beíratják őket, és ez alapján előjegyzésbe vesszük.

 

BÖLCSŐDEI IGÉNYFELMÉRÉS

A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde mini bölcsődei csoportja 20 hetes kortól, 3 éves korig fogadja a gyermekeket. Azoknak a gyerekeknek a jelentkezését várjuk, akiknek mindkét szülője munkahellyel rendelkezik, és hivatalos munkáltatói igazolást tud leadni, vagy nappali tagozatos felsőoktatási képzésen folytat tanulmányokat, ahonnan iskolalátogatási igazolást kap.

A bölcsődei igényfelmérésre való jelentkezés nem jelent automatikus felvételt a bölcsődébe. A mini bölcsődébe felvett gyermekek személyéről felvételi bizottság hoz döntést.

Bölcsődei előjegyzéshez szükséges okiratokat a kérelem benyújtásával egy időben 2022. április 25-26-án (8-16 óráig) tudják leadni személyesen az intézmény vezetőjének. Online jelentkezés esetén a felvételi kérelem dokumentumát kitöltve, mindkét szülő által aláírva szkennelve, vagy fénykép formájában kérjük az intézmény e-mail címére elküldeni (a munkáltatói igazolásokat is): szobiovi (kukac) gmail.com

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM (.pdf)

BÖLCSŐDEI FELVÉTELI KÉRELEM (elektronikusan kitölthető, .docx)

(tartalmazza: bölcsődei felvételi kérelem, védőnői javaslat, munkáltatói igazolás nyomtatványok)

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • A gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító igazolványa
 • A gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • A gyermek TAJ száma,
 • A gyermek oltási könyve,
 • A beírató szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
 • Tartós betegségről orvosi igazolás / amennyiben a szülő rendelkezik ilyen igazolással.

Szob, 2022. március 25.

 

Hámoriné Schubauer Mónika
Intézményvezető