Aktualitások:

Szúnyoggyérítés Szob településen

A gyérítés földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és légi kémiai módszerekkel a szakértők által meghatározott területeken kell elvégezni. A biológiai gyérítés nem igényel különösebb bejelentést. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással. A földi kémiai irtás során felhasznált készítmények: Deltasect 1,2 ULV. A légi kémiai kezelés során Deltasect 1,2 ULV készítmények kerülnek felhasználásra. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.

A légi kémiai védekezés 2019. július 15-én a napnyugtát megelőző időszakban. Tartaléknapok: 2019. július 16-17.
A légi kémiai irtások az esti napnyugtát megelőző időszakban történnek.

A földi kémiai védekezés 2019. július 16-án a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2019. június 17-18.
A földi kémiai irtások a napnyugta utáni időszakban történnek.

Meghívó

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2019. július 11. (csütörtök), 14.00 óra

Napirendi pontok:

Olvasson tovább

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Szob településen 2019.07.04.-i napon technikai okok miatt a zöldhulladék begyűjtése elmarad.
Társaságunk a zöldhulladék begyűjtését 2019.07.05-től folyamatosan végzi kapacitás függvényében.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Solnerné Ella Mónika
Közszolgáltatási asszisztens

Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Lakossági felhívás

Tisztelt lakosság, ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó!

A parlagfű irtásának kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17.§ (4) bekezdése egyértelműen rögzíti, és az idei évtől tovább szigorítja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén
a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Amennyiben nem tesz eleget az ingatlantulajdonos a fenti kötelezettségének, abban az esetben közérdekű védekezés elrendelésére van lehetőség. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

A fentiek értelmében tehát az ingatlantulajdonos köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni. Az irtással járó költségeket természetesen az ingatlan használójának, tulajdonosának kell viselnie!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft-ig is terjedhet. A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

A parlagfű elleni allergia sajnos bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, ezért kérjük a tisztelt Ingatlantulajdonost/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést folyamatosan végezze!

Tisztelettel:
dr. Holocsi Krisztián
Szob Város jegyzője

Tájékoztatás

Tájékoztatom Önöket, hogy 2019. július 5-én (pénteken) a Szobi Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. A fent jelzett napon nem lesz ügyfélfogadás, a hivatal zárva tart.

Kérjük szíves megértésüket.

Tisztelettel:
dr. Holocsi Krisztián s.k.
jegyző

Közlekedési információk!

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy a XIX. Szobi Városnapok és az Ipoly-Feszt rendezvényeinek ideje alatt, azaz 2019. június 21-22-23-án ideiglenes jelleggel az alábbi helyszíneken alakítottunk ki parkoló helyeket a gépjárművel érkezők számára:

– a városi uszoda mellett elterülő területen (megközelíthető a Rév utcából)
– a városi sportpálya előtti területen (megközelíthető a Sport utcából)

Amennyiben a rendezvények idejére kialakított parkolóhelyek nem bizonyulnának elegendőnek, a környező utcákban tudják díjmentesen leparkolni gépjárműveiket.

A nagyobb forgalmi fennakadások elkerülése érdekében a Szobon lakóhellyel rendelkező kedves vendégeink számára javasoljuk, hogy amennyiben tehetik, gépjárműveiket hagyják otthon, és gyalogosan érkezzenek közös ünnepünkre.

Felhívjuk továbbá a figyelmet arra, hogy június 21-én (péntek) reggel nyolc órától, június 23. (vasárnap) éjfélig a Luczenbacher sétány és a Széchenyi sétány révállomás és a művelődési ház közötti szakasza a forgalom elől lezárásra kerül, ott csak a rendezvény szervezői és szolgáltatói közlekedhetnek majd.

A rendezvény ideje alatt a fesztivál települései között fesztiválbusz közlekedik. (A menetrendről a
kihelyezett plakáton tájékozódhatnak.)

Vigyázzunk egymásra!

Szúnyoggyérítés Szob településen

A gyérítés földi és légi biológiai módszerekkel valamint földi és légi kémiai módszerekkel a szakértők által meghatározott területeken kell elvégezni. A biológiai gyérítés nem igényel különösebb bejelentést. Az irtás során felhasznált szer kizárólag a csípőszúnyog lárvákat pusztítja el, a szer a környezetre nincs káros hatással. A földi kémiai irtás során felhasznált készítmények: Deltasect 1,2 ULV. A légi kémiai kezelés során Deltasect 1,2 ULV készítmények kerülnek felhasználásra. A készítmény kijuttatott formájában kizárólag rovarokra van káros hatással, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes és a környezetet sem károsítja.

A földi kémiai védekezés 2019. június 25-én a napnyugta utáni időszakban kerül elvégzésre. Tartaléknapok: 2019. június 26-27.
A földi kémiai irtások a napnyugta utáni időszakban történnek.

Meghívó!

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2019. június 11. (kedd), 13.00 óra

Napirendi pontok:

1. Városnapi rendezvényszervezésre szerződés megkötéséről döntés
Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

2. Városnaphoz kapcsolódó étkeztetési feladatok ellátására érkezett ajánlatokról döntés
Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

ZÁRT ÜLÉS