Aktualitások:

Ingatlan értékesítés

Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Árpád u. 9. szám alatt található, 578/4 hrsz-ú, 571 m2 területnagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanát. A település központjában elhelyezkedő ingatlanon egy komfort nélküli, 120 m2-es, felújításra szoruló családi ház található:

Olvasson tovább

Termőföld értékesítés

Szob Város Önkormányzata nyilvános licit eljárás útján értékesítésre hirdeti meg a szobi 0201/3 hrsz. alatti, külterületen található, szántó művelési ágú 662 m2 alapterületű (2,30 AK) ingatlanát:

Olvasson tovább

Másfél milliárd forint támogatás Szobnak!

Szob Város Önkormányzatának a Kormány döntése értelmében mintegy 1,5 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésére a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz forrásaiból. E pénzügyi keretet az önkormányzat 2027-ig jogosult lehívni a jóváhagyás előtt álló városfejlesztési stratégiájának és programtervének megfelelően.

E másfél milliárdos támogatás prioritási tengelyekbe rendeződik, amelyek külön-külön meghatározott fejlesztési célokkal és ehhez rendelt forráskerettel rendelkeznek. A programtervben szereplő fejlesztési célok hosszadalmas egyeztetési folyamat eredményeként kerültek megfogalmazásra, amely egyeztetési folyamatba az önkormányzat bevonta a lakosságot és a helyi vállalkozói réteget is.

Az 1. prioritási tengely keretében 619 millió forint áll önkormányzatunk rendelkezésre, amelyből elsősorban a belterületi utak, járdák felújítását (építését), rendezett parkoló-területek  kialakítását tervezi a város. Ebből a forrásból tud megvalósulni majd a nagy parkoló is a Duna-parton, de innen történik meg a közterületi parkok és játszóterek felújításának, közterületi okos eszközök, új térfigyelő kamerák és közterületi bútorok kihelyezésének is a finanszírozása. A városi sportpálya felújítása, illetve a közművelődési intézményeink korszerűsítése e prioritási tengely keretében valósulhat meg.

A 2. prioritási tengely keretében elsősorban épületenergetikai fejlesztések történnek majd meg 200 millió forint értékben. A tervek szerint a zeneiskola, a polgármesteri hivatal, a könyvtár és a művelődési ház épületei energetikai korszerűsítésére költi az önkormányzat ezt az összeget.

A 3. prioritási tengely keretében az ESZA+ forrásból 260 millió forint, míg az ERFA forrásból 421 millió forint, azaz összesen 681 millió forint áll rendelkezésre.

Az ESZA+ forrásból különféle egészségügyi prevenciós programok és szolgáltatások, valamint közösségi programok megvalósítását lehet finanszírozni, de innen biztosítható a forrás az önkormányzati intézmények dolgozóinak továbbképzésére és az ahhoz kapcsolódó eszközbeszerzésekre is. A 3. tengely másik, úgynevezett ERFA keretéből valósul meg az elkövetkező években – kiemelt beruházásként – a szakorvosi rendelőintézet komplex fejlesztése, továbbá az óvoda és a családsegítő szolgálat épületeinek felújítása.

Jelenleg a szobi városfejlesztési stratégia Pest megye jóváhagyására vár, amint ez megtörténik, akkor kerülnek a dokumentumok az irányító hatóság elé végleges elfogadásra. A végleges jóváhagyás után kezdheti meg önkormányzatunk az egyes megvalósítani tervezett fejlesztésekhez szükséges tervek elkészíttetését, majd a beruházások kivitelezését. Mindez azt jelenti, hogy várhatóan a jövő évben indulhat el e nagyszabású fejlesztési program szemmel is látható megvalósítása a településünkön.

Köszönjük a támogatást, a segítséget Rétvári Bence Országgyűlési képviselőnknek,  Pest Megye Önkormányzata elnökének Szabó Istvánnak és  elnökhelyettesének Szerenka Tibornak!

Felhívás!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az aktív hulladékszállítási szerződéssel rendelkező  háztartásoknak, a Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által díjmentesen biztosított zöldhulladékos zsákok éves mennyisége (háztartásonként 32 db zsák) 2022. március 30-tól átvehető a Szobi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában, ügyfélfogadási időben.

Amennyiben személyesen nem tudja átvenni a zöldhulladékos zsákokat, úgy az alábbi linkre kattintva letölthető a meghatalmazás, illetve az ügyfélszolgálati irodán is kérheti a nyomtatványt:
LETÖLTÉS

Ügyfélfogadási idő:

hétfő:   8:00 – 15:30

szerda: 8:00 – 15:30

péntek: 8:00 – 12:30

Óvodai beiratkozás és bölcsődei igényfelmérés

Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsődében a 2022/2023-as nevelési évre szóló beiratkozás, az alábbi időszakban, és módon történik:

Az óvodai beiratkozás időpontja: 2022. április 25- 26. (8-16 óra között) személyes megjelenéssel az intézményben, vagy az előző nevelési évhez hasonlóan, online is  lebonyolítható.

A felvételhez szükséges szándéknyilatkozatot Szob Város Önkormányzatának honlapjáról tudják letölteni:

Olvasson tovább

Tájékoztatás

Tisztelt Ügyfelek!

Tájékoztatom Önöket, hogy  2022. március 26-án (szombaton) a polgármesteri hivatal zárva tart.

Sürgős, halaszthatatlan ügyekben az alábbi telefonszámok állnak rendelkezésre:

dr. Holocsi Krisztián jegyző: 06-70/935-4959

Ferencz Gyöngyi polgármester: 06-70/944-9321

Lőrinczné Repiczki Júlia: 06-70/479-5296

 

Megértésüket köszönjük!

dr. Holocsi Krisztián s.k.
jegyző

Lakossági tájékoztató a 2022. évi kéményseprő-ipari társasházi sormunka ütemtervről

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvényben, valamint a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól szóló 21/2016. (VI.9.) BM rendeletben (a továbbiakban: BM rendelet) meghatározott közfeladat elvégzése érdekében a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ, mint kéményseprő-ipari szerv a 2022. évi kéményseprő-ipari sormunka ütemterveit megyei bontásban elkészítette.

Az ütemterv szerint, a kéményseprő-ipari sormunkára

Szobon 2022. október 3. és november 30.

között kerül sor.

A sormunka ütemtervvel és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a szervezet lakossági weboldalán érhető el:

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/

 

Ferencz Gyöngyi
polgármester

Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésére.

Az ülés helyszíne:

Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme

(2628 Szob, Szent Imre u. 12)

Az ülés kezdésének időpontja:

2022. március 23. (szerda), 8.30 óra

Napirendi pontok:

Tovább olvasom