Aktualitások:

Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatást jogosan igénybe vevők részére (akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek) a hulladékszállítási közszolgáltató díjmentesen, ingatlanonként 2 db zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emblémás zsákot biztosít.

Első alkalommal – várhatóan 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) – helyezik el az ingatagoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.

További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon – utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.

A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

Jelenleg ügyfélszolgálatok a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartanak. A korlátozások feloldását követően az ügyfélszolgálati irodákban is átvehetőek a többlethulladékos zsákok.

A zsákértékesítési helyek (partner üzletek), valamint az ügyfélszolgálati irodák folyamatosan bővülnek, melyekről a zoldhid.hu vagy a dtkh.hu honlapon tájékozódhatnak.

 

(DTKH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján)

Tisztelt Lakosság, Kedves Szobiak!

Március 15. az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc Emléknapja. Sajnos a járványhelyzet az idei évben sem teszi lehetővé a közös megemlékezést, a hozzá kapcsolódó rendezvény megtartását. Idén a városunk utcáin elhelyezett nemzeti színű zászlókkal tisztelgünk a szabadságharc hősei és eszméi előtt.
Szob Város Önkormányzata

„Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idők végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születő tavasznak.
Valamikor szép tüzes napok voltak,
Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak.
Ilyen nap volt az, melynek fordulója
Ibolyáit ma a szívünkbe szórja.”
(Juhász Gyula: Március idusára – részlet)

Tájékoztatás

Tájékoztatjuk Önöket , hogy a mai napon  (2021. 03.11-én) és március 24-én, 08:00 – 16:00 között a mellékelt  területeken és időpontokban, hálózatunkon végzendő karbantartások miatt áramszünetet tervezünk.

Szob a mellékelt térképen jelzett : Árpád u 2-14, 1-15 , Szent László Gimnázium  Szakk.isk és Kollégium, Szob Város Önkormányzata , Rév u, Sport u, Park u ,Széchenyi sétány

Felhívjuk a figyelmet, amennyiben a jelzett idő előtt végzünk a munkával, előzetes értesítés nélkül feszültség alá helyezzük hálózatunkat.

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2021. március 11-én, csütörtökön a Szob – Ipolydamásd közötti kerékpáros út újabb építési munkálatai kezdődnek, melyek elsődlegesen a Rév utcát, közvetetten pedig a Sport utcát és a Park utcát fogják érinteni.

Kérem, fokozottan ügyeljenek a biztonságos és körültekintő közlekedésre!

Tisztelettel kérem együttműködésüket és türelmüket a kivitelezéssel együtt járó kényelmetlenségekért, hiszen ez a projekt is városunk épülését, fejlődését szolgálja.

Megértésükben bízva,

Köszönettel:

Ferencz Gyöngyi

polgármester

Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük a településünkön élő lányokat, asszonyokat, anyukákat, nagymamákat!

Köszönet a nőknek. Köszönet neked, aki megszültél. És neked, aki a feleségem voltál. És neked, te harmadik, tizedik, ezredik, aki adtál egy mosolyt, gyöngédséget, egy meleg pillantást, az utcán, elmenőben, vigasztaltál, mikor magányos voltam, elringattál, mikor a haláltól féltem. Köszönet neked, mert szőke voltál. És neked, mert fehér voltál. És neked, mert a kezed szép volt. És neked, mert ostoba és jó voltál. És neked, mert okos és jókedvű voltál. (…) Köszönet a nőknek, köszönet.

Márai Sándor ( Füves könyv)

Tájékoztatás – Szobi Fekete István Általános Iskola

Tisztelt Szülők!

Az önkormányzatok kérésére a kormány hétfőtől is biztosítja az óvodákban és az iskolákban a gyermekfelügyeletet – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az MTI-vel.

Az ügyelet igényeket a titkarsag@szobfiai.hu e-mail címen lehet bejelenteni. A idő rövidsége miatt az ügyeletet csak keddtől tudjuk megszervezni.

 

Moór Róbert

intézményvezető

Tájékoztató – Szobi Fekete István Általános Iskola

Tisztelt Szülők!

A 17/2021. EMMI határozat alapján az általános iskolák is Tantermen Kívüli Digitális Munkarendre (továbbiakban TKDM) térnek át 2021. március 08. naptól 2021. április 07. napjáig.

A rendelet alapján az alábbi intézkedéseket vezetjük be.

Az oktatás az iskolában használt Microsoft TEAMS rendszeren keresztül történik. Az oktatás keretében on-line órák, digitálisan kiadott tananyagok és tesztek kerülnek fel a rendszerbe. A TKDM ideje alatt az iskola „Digitális Munkarendjének Szabályzata” alapján történik az oktatás.

A határozat alapján gyermekfelügyelet az intézményekben nem kerül megszervezésre.

A tanulók étkeztetése önkormányzati feladat. Az étkezésről Kakas Tiborné élelmezésvezetőtől lehet információt kérni a 27/370-372 telefonszámon.

Mellékletek:

Digitális Munkarendjének Szabályzata

Pedagógusaink e-mail elérhetőségei

Lakossági tájékoztató

Tisztelt Lakosok, Kedves Szobiak!

Tekintettel a harmadik koronavírus-fertőzési hullám drasztikus erősödésére és a tömeges védettség eléréshez szükséges időre, a Kormány bejelentette a járványügyi korlátozások további szigorítását. Jelenleg még várunk a pontos jogszabály megjelenésére, ám az egyértelmű, hogy a fegyelemre és összefogásra most nagy szükség van…

Olvasson tovább

Gyermekétkeztetés biztosítása a rendkívüli intézkedések idején

Tisztelt Szülők!

Összhangban a Kormány által, a koronavírus járvány erősödése miatt meghozott intézkedéseivel, továbbá tekintettel a 556/2020. (XII. 4.) Korm. rendeletben megfogalmazott szabályozásokra, ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a gyermekek (iskolai, óvodai) étkeztetése a következő módon fog zajlani az elkövetkezendő hetekben:

Az ebéd iránti igényeket első alkalommal, március 8-án, hétfőn 15:00 óráig kell jelezni a Központi Konyha telefonszámán. Azon a héten keddtől, az az március 9-től tudjuk az étkezést biztosítani.

A továbbiakban fontos, hogy a következő heti igényeket legkésőbb péntekenként, 15:00 óráig jelezzék a konyha részére!

Az ebéd kizárólag elvitelre igényelhető!

Az ebéd átvétele a konyha hátsó bejáratánál 11:30-tól 12:30-ig lehetséges.

Ebéd rendelés: 27/370-372  Kakas Tiborné

Tisztelettel kérem Önöket a fenti időpontok maradéktalan betartására!

 

Ferencz Gyöngyi s.k.

polgármester

Hirdetmény

Szob Város Önkormányzata értesíti a tisztelt érdeklődőket, hogy a 2021. március 3-án, 14 órára meghirdetett, a szobi 578/4 helyrajzi számú (kivett lakóház és udvar megnevezésű, természetben a 2628 Szob, Árpád utca 9. szám alatt található) ingatlan értékesítése érdekében meghirdetett licit a súlyosbodó járványhelyzetre tekintettel nem kerül megtartásra.

Értesítjük továbbá a tisztelt érdeklődőket, hogy a 2021. március 3-án, 14:30 órára meghirdetett, mobil fóliaház értékesítése érdekében meghirdetett licit a súlyosbodó járványhelyzetre tekintettel szintén nem kerül megtartásra.

Az önkormányzat a járványhelyzetre tekintettel visszavonta a fenti ingatlan, illetve ingóság értékesítésére vonatkozó határozatait. A liciteljárások ismételt meghirdetéséről a járványhelyzet alakulásától függően, a későbbiekben hoz döntést.

 

Ferencz Gyöngyi s.k.

polgármester