Aktualitások:

Életének 83. évében elhunyt Micsei László, festő-, és szobrászművész, restaurátor, helytörténész

A sokoldalú alkotó 1938-ban született Szobon, s napjainkig itt élt. Tanult Bolmányi Ferenctől, Kapicz Margittól, Szőnyi Istvántól, Gráber Margittól, Barcsay Jenőtől, Uitz Bélától. A restaurálás mesterségét a Magyar Nemzeti Múzeumban Baki Győzőnél sajátította el.

1954-ben volt az első kiállítása Nagymaroson. Önmagát mindenek előtt festőnek vallotta, a munkásságára elsősorban a realizmus jellemző. Olyan egyetemes művészetet képviselt, melyet mindenki megérthetett.

Egyszer úgy fogalmazott: „Nekem az az igazi öröm, az az igazi elismerés, amikor a közönségnek tetszik az alkotásom. Amikor egy néni odajött hozzám és azt mondta, hogy olyan élethű az a Krisztus-fej, hogy beszélgettem vele, én ettől nagyobb elismerést nem tudok magamnak elképzelni.

1964-ben a basaharci kelta temető feltárásánál restaurátorként, 1984-85 között a Budapesti Állami Operaház felújításánál farestaurátorként dolgozott. Nagy büszkesége volt, hogy ő végezte el az Ipolydamásdi templom teljes berendezésének a restaurálását, az útszéli Nepomuki Szent János szobrának, a Márianosztrai műemlék jellegű Kálvária összes rekonstrukciós munkáit, a Kóspallagi templom 8 szobrának, valamint a Letkési templom 2 szobrának, és a szobi templom 10 szobrának a felújítását is.

Képei szerte a világon megtalálhatóak, Magyarországon kívül Németországban van a legtöbb, de fellelhető az USA-ban, Kanadában, Görögországban, Hollandiában, Ukrajnában, Moszkvában, Ausztriában és Ausztráliában is.

1960 óta gyűjtötte Szob és a környező települések történetét.

(tovább…)

Tájékoztatás burkolatjavítási munkákról – 97793 j. Vác – Sződliget kerékpárút

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 97793 j. Vác – Sződliget kerékpárút (2. számú főút mellett) 2+730 – 5+244 km szelvények közötti szakaszán és a 2 sz. Budapest-Vác-Rétság-Hont elsőrendű főút 30+330 – 33+215 km szelvények közötti szakaszán forgalomkorlátozás kerül bevezetésre burkolatfelújítás miatt. A munkálatokat a Magyar Közút Nzrt. végezteti és ez idő alatt a kerékpárúton teljes útlezárás kerül bevezetésre, a kerékpáros forgalom pedig az országos közúton haladhat tovább, ezért ott 40 km/h sebességkorlátozásra, kerékpáros veszélyre lehet számítani majd.

A munkavégzés ideje: 

  • 2021.02.23 – 2021.03.15

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

A javítási munka pontos megkezdésének, illetve befejezésének időpontjáról a www.utinform.hu elérhetőségen tájékozódhatnak.

INGATLAN-ÉRTÉKESÍTÉS – 2628 Szob, Árpád u. 9.

Szob Város Önkormányzata nyilvános liciteljárás útján ismételten értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Árpád u. 9. szám alatt található, 578/4 hrsz-ú, 571 m2 területnagyságú, kivett lakóház és udvar megnevezésű ingatlanát. A település központjában elhelyezkedő ingatlanon egy komfort nélküli, 120 m2-es, felújításra szoruló családi ház található:

Olvasson tovább

Tájékoztató a 2021. év házhoz menő rendszerű lomtalanításáról

Társaságunk 2021. évben folytatja a házhoz menő rendszerű lomtalanítást. Az Önök településén 2020 november elsejétől hulladékszállítási közszolgáltatói feladatokat a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit KFT. látja el. A közszolgáltatás keretein belül, a korábbi gyakorlatnak megfelelően, a lakosságnak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, maximum 2 m3 hulladék mennyiségig lomtalanítási szolgáltatás igénybevételére.

A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján, előre leegyeztetett – nem előre meghirdetett – napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása és azok sikeres teljesítése érdekében 2021-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását.
Az igénybejelentés feltételei:

Olvasson tovább