Pályázati felhívás – Szob város közterületeinek fűnyírási, kaszálási feladatainak ellátására

Szob Város Önkormányzata (2628 Szob, Szent Imre u. 12., tel.:27/570-690, e-mail: szob@szob.hu)  a 12. számú főútvonal Szob belterületén lévő szakaszának két oldalán lévő zöldterület, valamint a kerékpárút két oldalának kaszálására pályázatot ír ki.

I. A beszerzés tárgyának pontos meghatározása, a szerződés tartalma:

  • Kaszálással érintett terület nagysága:
  1. sz. főútvonal: kb. 23.300 m2 :települést jelző táblától-tábláig a főútvonala mentén,

beleértve a kisvasút telephellyel szemben lévő területet, a Bányatelep utcában lévő (Homokdűlő utca alatti) rézsűt, a vasutas laktanya melletti vízelvezető árkot, az Ady Endre utca melletti rézsűt, az Ady Endre utcából az Ipolysági utca felé vezető bekötő járda mentén lévő területet, az Ady Endre utca és Tompa Mihály utca kereszteződésében lévő zöldterületeket, a Dózsa György utca mindkét oldalán lévő rézsűt, valamint a Dózsa György utca és a Rigó utca által közrefogott parkot. Nem része a pályázatnak a P+R parkoló, csak a főút vonal és a parkoló által közre fogott zöldterület.

Kerékpár út: kb. 4.200 m2: a kerékpárút 2,1 km hosszú vonala mentén, mindkét oldalon 1-1 méter szélességben.

  • Kaszálások száma: tavasztól őszig tartó szezonban szükség szerint (de legfeljebb 5 alkalommal), az egyes alkalmak meghatározása a megrendelő írásos jelzése (megrendelő) alapján történik.
  • Teljesítési határidő: a megrendeléstől számított 10 munkanap.
  • Eszközök: a megrendelő eszközöket és üzemanyagot nem biztosít, annak biztosítása a pályázó feladata.
  • Munkavédelem: a pályázó vállalja, hogy a megrendelés teljesítésében résztvevő munkavállalók részére a feladatellátás eszközein túlmenően a szükséges védőfelszerelést biztosítja, a szükséges munkavédelmi oktatást megtartja.
  • Felelősségvállalás: a pályázó felelőssége a teljesítés során munkavállalói vagy harmadik személyben esetlegesen bekövetkező személyi sérülés vagy anyagi kár.
  • Fizetési feltételek: az egyes vágási alkalmak teljesítését követően benyújtott számla alapján, 10 napos fizetési határidővel, átutalással teljesíti a megrendelő.

II. Bírálati szempontok: legalacsonyabb összegű vállalási ár.

III. Ajánlattételi határidő: 2021. március 19. (péntek). 10:00 óra

IV. Az ajánlat benyújtása:

a www.szob.hu honlapról letölthető ajánlattételi adatlap hiánytalan kitöltését és a mellékletek csatolását követően, annak

– személyesen (zárt borítékban) a Szobi Polgármesteri Hivatal Titkárságára (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) történő leadásával,

– vagy elektronikusan (az aláírt adatlapot és mellékleteket szkennelve) a szob@szob.hu e-mail címre történő megküldésével lehetséges.

ajánlattételi adatlap letöltése: LETÖLTÉS (PDF)

 

Szob, 2021. február 15.

Szob Város Önkormányzata