PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján

pályázatot hirdet

konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglakoztatás jellege: teljes munkaidő

Betöltendő munkakör: konyhai kisegítő FEOR kód 9236

A munkavégzés helye: 2628 Szob, Iskola u. 2.

A munkakörrel, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Ügyel és részt vesz a konyhaüzem, a raktár, az előkészítő és a mosogató helyiségének takarításában, berendezéseinek tisztán tartásában, illetve a higiéniai, a GHP-, HACCP-, élelmiszer-biztonsági, valamint a tűz- és munkavédelmi követelményeket szigorúan betartja.
 • Végzi az ételkészítéshez szükséges alapanyagok kifogástalan előkészítését, törekszik a mennyiségi és minőségi követelmények teljesítésére.
 • Segédkezik az ételkészítés technológia megvalósítása során az étkeztetésben résztvevők korcsoportjának részére megfelelő mennyiségű és minőségű étel elkészítésében (a 37/2014. EMMI rendelet előírásai és mellékletei szerint).
 • Részt vesz az elkészített ételek kiosztásában, valamint a mosogatási feladatok ellátásában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 általános iskolai végzettség
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • magyar állampolgárság
 • egészségügyi alkalmasság (a munkakör betöltésének feltétele az érvényes egészségügyi kiskönyv)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • konyhai kisegítő feladatkörben szerzett tapasztalat, gyakorlat

A pályázathoz csatolni kell:

 • önéletrajz,
 • végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • sikeres pályázat esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 31.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázat 1 eredeti példányának Szobi Városüzemeltetési és Közétkeztetési Intézmény (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) címére történő megküldésével (a borítékra kérjük ráírni: „Konyhai kisegítő pályázat”)

vagy

vagy

 • Személyesen Kakas Tímea élelmezésvezetőnek benyújtva (Szobi Fekete István Általános Iskola, 2628 Szob, Iskola u. 2.)

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidő lejártát követően azonnal.