Pályázati kiírás – Nagymaros Város Önkormányzata

Nagymaros Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. (2626 Nagymaros, Magyar utca 24.) ügyvezető munkakör betöltésére.

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, teljes munkaidős munkaviszonyos foglalkoztatásban. Részletek:

Főbb feladatok:

 • Nagymaros közétkeztetési feladatainak teljeskörű ellátása a Kft. ügyvezetői feladatkörében;
 • a konyha üzemeltetése a turisztikai adottságok kihasználásával (folyamatos nyári és hétvégi üzemeltetés);
 • a vezető jogkörébe, feladat- és hatáskörébe tartozó munkajogi, gazdálkodási feladatok ellátása;
 • a konyhai dolgozók irányítása, ellenőrzése;
 • a vezető felelős a rendszeres adatszolgáltatásért a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal felé.

Pályázati feltételek:

 • vendéglátóipari vagy gazdasági közép fokú végzettség,
 • hozzájárulás a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához nyertes pályázat esetén
 • magyar állampolgár, cselekvőképesség, büntetlen előélet,
 • foglalkozás egészségügyi alkalmasság,
 • közétkeztetés területén legalább 3 év vezetői tapasztalat, vagy vendéglátásban szerzett legalább 3 év tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közétkeztetési szolgáltatás nyújtásban való dokumentált jártasság,
 • élelmezésvezető szakképesítés, vagy dietetikus szakképesítés
 • vendéglátóipari felsőfokú végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz bérigény megjelöléssel,
 • 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • üzleti terv 1, 5 év időtartamban, mely részletesen tartalmazza a közétkeztetési feladatok ellátása mellett a turisztikai adottságokhoz igazodó gazdaságos működés érvényesülését,
 • nyilatkozat, hogy a pályázó személyi adatai kezeléséhez hozzájárul és az eljárásban résztvevők betekinthetnek,
 • nyilatkozat, hogy az általa összeállított pályázati anyagot a véleményezők megismerhetik és abba betekinthetnek,
 • képesítést igazoló okiratok másolata

A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 15.

Az étterem megtekinthető: 2023. december 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kurczbacher Dávid (önkormányzati képviselő) nyújt, a +36706023948-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton a pályázatnak a Nagymaros Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2626 Nagymaros, Fő tér 5.) Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Mátyás Étkezde Kft. ügyvezető.
 • Elektronikus úton a matyaspalyazat@nagymaros.hu e-mail címre történő megküldéssel

A benyújtott pályázatról a Képviselő-testület a határidő lejártát követően dönt a soron következő ülésén. A pályázatokat a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság készíti elő döntésre.