RE-BOOT projekt

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
  • a lakosság egészségi állapotának javítása
  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből a Szob Város Önkormányzat részvételével valósul meg a RE-BOOT című projekt.

A RE-BOOT projekt célja a térség munkaerőpiacának élénkítése, az integrált határokon átnyúló szociális és idősgondozó ellátó hálózat elindítása, az idősek segítése, továbbá a lakosság egészségügyi állapotának javítása. A projekt megvalósítására 390 897,30 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatási forrás áll rendelkezésre.

A projekt keretében Szob Város Önkormányzata egy szűrőbusz beszerzésével a térségben élők egészségügyi állapotának javítását tűzte ki célul, amely az egyes kórképek korai felismerése révén segíti elő – elsősorban az idősebb, kevésbé mobilis – lakosság egészségi állapotának javítását.

A Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ kétnyelvű, online, az idősgondozás terén a határon átnyúló kapacitáskoordinációt elősegítő rendszert hoz létre, amely a korlátozott férőhelyekkel, munkaerővel és anyagi forrásokkal való hatékony gazdálkodást segíti elő.

Emellett megszervezésre kerül egy mentorprogram, amelynek révén a mentorok az idősebb korosztályba tartozó lakosok munkaerőpiacra való visszatérését segítik elő. A mentorok képzését a Magyar Máltai Szeretetszolgálat valósítja meg, míg a mentorok foglalkoztatása a Szobi Járási Család- és Gyermekjóléti Központ feladata.

A projektben részt vevő két szlovákiai kis-és középvállalkozás, a Natur Products – Németh s.r.o. és a Mira Office s.r.o., termelőeszköz beszerzése kerül támogatásra, amely a termelési kapacitás növekedése mellett a dolgozói létszám növekedését is eredményezi.

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/053

Projekt időtartama: 2019. november 1 – 2021. október 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu

A projektben résztvevő további partnerek:

Szob Járási Család-és Gyermekjóléti Központ –  http://restart-skhu.eu/reboot/

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  – https://www.maltai.hu/

Natur Products – https://www.naturproduct.sk/

Mira Office – http://www.miraoffice.sk/

Jelen cikk információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.

Ajánlattételi felhívás – Egészségügyi szűrések lebonyolítására

– kapcsolódó dokumentumok:

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS (.pdf),

ÁRAJÁNLAT MINTA (.docx),

NYILATKOZAT MINTA (.docx)

 


A RE-START akcióterv keretében megvalósuló beszerzési eljárások dokumentumai erre a hivatkozásra kattintva érhetők el.