Szervezeti adatok

A Polgármesteri Hivatal jogi személy.

Elnevezése: Szobi Polgármesteri Hivatal

Székhelye: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Központi telefonszám: 27/570-690

Alapító szerve: Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Felügyeleti Szerve: Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

A hivatal alaptevékenysége: az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

SZOB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA