Szob Város fenntartható városfejlesztési stratégiáinak kidolgozása, aktualizálása

Sajtóközlemény

Szob Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása, aktualizálása TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00003

2024.05.14.

Szob Város Önkormányzata, mint kedvezményezett 2021. júliusában megkezdte a TOP_PLUSZ-1.3.1-21-PT1-2022-00003 azonosító számú „Szob Város fenntartható városfejlesztési stratégiájának kidolgozása, aktualizálása” című pályázat megvalósítását. A Széchenyi Terv Plusz program keretében megvalósuló projekt összköltségvetése 51,02 millió Ft, amely Európai Unió és a Magyar Állam által biztosított vissza nem térítendő támogatásból áll. A támogatási intenzitás: 100%. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2024. december 31.

A projekt megvalósítási időszakában kidolgozásra kerülnek Szob hosszú távú fenntartható városfejlesztést szolgáló dokumentumai.

Elsőként az Irányító Hatóság által kiadott módszertani útmutató alapján elkészült a település Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája (FVS), illetve annak felülvizsgálata, valamint a TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP). A fentieken túl a projekt részeként olyan stratégiai dokumentumok, tanulmányok kidolgozását, felülvizsgálatát tervezzük, melyek elősegítik a hosszú távú célok elérését. Ilyen többek között a Fenntartható Energia és Klíma akcióterv (SECAP) elkészítése, illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) és a Helyi Vízkár-elhárítási Terv felülvizsgálata. A projekt keretében kerül sor a település Digitális akciótervének kidolgozására is, amely városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányul. Városi zöld menetrend alapján kidolgozásra kerül a zöld finanszírozási keretrendszer, a város energiafelhasználásának átfogó energetikai felmérése. A város projektjeire, az akcióterületeire, és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv szintén e projekt keretében készül el.

A megvalósulás helyszíne: 2628 Szob, Szent Imre utca 12.

A projektről bővebb információt a www.szob.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Ferencz Gyöngyi polgármester

Elérhetőség (27/570-690, szob@szob.hu)