Szob Város Önkormányzata búcsúzik könyvtárunk egykori igazgatójától, Mándli Gyulától

Megrendülten és fájdalommal adjuk hírül, hogy nagyközségi könyvtárunk egykori igazgatója, Mándli Gyula életének 70. évében, 2023. március 13-án elhunyt.

A szobi könyvtárat 1978-tól magas színvonalon vezető Mándli Gyula lelkiismeretes, precíz munkája révén elévülhetetlen érdemeket szerzett az intézmény fejlődésében. A könyvtári munka mellett a 17 éves szobi tevékenysége során a település és szomszédos községei helytörténetének kutatásában kimagasló érdemeket szerzett, amely kutatómunkát idővel kiterjesztette az egykori Hont vármegye területére, illetve a Dunakanyar eseményeinek archiválására. Az általa készített fotók ezrei Szob és környéke elmúlt évtizedeinek társadalmi eseményeit és értékes, figyelemre méltó épületeit vagy tárgyait őrizték meg az utókor számára. A vidékünk múltjára vonatkozó adatgyűjtése hatalmas segítséget jelent a helytörténet iránt érdeklődők számára. Amellett, hogy számos cikket is írt, részt vett több kiadvány előkészítésében, szerkesztésében. Könyvtárigazgatóként és a Pest Megyei Érdy János Honismereti Egyesület elnökeként számos rendezvényt, konferenciát szervezett. Határon átnyúló munkásságát Ipolyság városa díszpolgári címmel honorálta.

Mándli Gyula hivatásának élő, munkáját a lehető legmagasabb színvonalon teljesítő, határon innen és túl egyaránt ismert, és elismert ember volt.

Együtt gyászolunk és imádkozunk Családjával, és mindazokkal, akik ismerték és szerették.

Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!

Szob Város Önkormányzata