SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása – „Műemlékek Szobon”

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően pályázatot hirdet Szob település műemlékeinek, műemlék jellegű épületeinek felújítására és megőrzéseire irányuló tevékenységek támogatására.

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton adószámmal rendelkező, állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézmények, civil szervezetek, egyesületek, önszerveződő közösségek vehetnek részt.
 • A pályázatban megjelölt műemlék, műemlék jellegű épület Szob város közigazgatási területén kell elhelyezkedjen.

Az alapítvány rendelkezésre álló összege:
325 000 Ft

Pályázatok beérkezésének legkésőbbi időpontja:
2023. december 11., hétfő 17:00

Pályázatok elbírálásának határideje:
2023. december 15., péntek

Megvalósulási időszak:
2023. december 15 – 2024. április 30.

Egyéb rendelkezések:

 • A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a Kuratórium csak a pályázati felhívásra érkezett pályázatot bírálja el.
 • A pályázó tüntesse fel a pályázatban elnyert összeg felhasználásának célját, annak hasznosulására vonatkozó lehetőségeit.
 • A Közalapítvány a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül átutalja a támogatási összeget a nyertes pályázónak.

FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

 1. Pályázni írásos formában, magyar nyelven lehet.
  PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE (.docx)
 2. A pályázatot 1 eredeti példányban, és 1 másolati példányban kell beadni a közalapítványnak címezve, lezárt borítékban a beadási határidőig. A pályázat fedőlapján fel kell tüntetni a pályázat kiírójának a nevét, a pályázó nevét és a pályázat címét.
 3. Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, a benyújtott pályázatért felelős által aláírt pályázat fogadható be! Hiánypótlásra nincs mód.
 4. A pályázathoz tartozó esetleges idegen nyelvű dokumentumok, csatolmányok minden esetben kizárólag a hiteles magyar nyelvű fordítással fogadhatók el.
 5. A támogatás nem használható fel:
  • pénzügyi befektetésre (pl: árfolyam nyereséghez, illetve kamatképzéshez);
  • a pályázat lebonyolítási díjára (rezsire)
  • átírási költségre, illetékköltségre, hitelesítési díjra, jelzálogbejegyzés költségeire;
  • közjegyzői, ügyvédi költségre, stb.
  • személyi jellegű juttatásokra (pl. élelmiszer, vendéglátás, bér jellegű kiadás)
 1. A közalapítvány fenntartja a jogot,
  • hogy a pályázatok elbírálás folyamatában további dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól, helyszíni szemlét, bejárást tartson, illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírás keretei között további feltételekhez kösse;
  • a pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben jogi biztosítékokat kössön ki;
 1. A pályázat eredményéről a Közalapítvány levélben értesíti a pályázókat.
 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy az elbíráló döntést a felhívást közzé tevő nem köteles indokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A beérkező dokumentumokat az alapítvány nem küldi vissza.
 3. A pályázat beadásának módja:

személyesen:

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ
2628 Szob, Árpád u. 17.

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ
2628 Szob, Árpád u. 17.

 1. A pályázat elbírálása

A pályázat elbírálásáról a Szobért Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma a helyi közösségi szempontok, az Alapító Okirat céljainak követése és a pályázati feltételeknek való megfelelés alapján mérlegel és dönt.

 1. A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:
  Golánné Beke Anita +36 30 282 9289

PÁLYÁZATI ADATLAP LETÖLTÉSE (.docx)