Szociális célú tűzifa igénylése

Tisztelt Szobi Lakosok!

A szociális célú tűzifa igénylésének módjával kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmüket:

A támogatási igényeket 2020. október 30. (péntek) napig lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Szobi Polgármesteri Hivatalban (2628 Szob, Szent Imre utca 12.), az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon.

A formanyomtatvány a polgármesteri hivatalban rendelkezésre áll, illetve letölthető a hivatal honlapjáról: LETÖLTÉS (PDF)

A kitöltött nyomtatvány mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • szobi lakóhely igazolásához a lakcímkártya lakóhelyet tartalmazó oldalának másolata
  • a kérelmező, és valamennyi a kérelmezővel egy háztartásban élő személy jövedelemigazolása (pl. munkáltatói keresetigazolás, nyugdíjfolyósító évente kiállított igazolása, munkanélkülieknek munkaügyi központ igazolása álláskeresésről, stb.)
  • a kérelmezővel egy háztartásban élő, 16 évnél idősebb, nappali rendszerű oktatásban tanuló személy iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

A hiányosan benyújtott kérelem érdemben nem bírálható el. Támogatásban kizárólag az részesülhet, aki lakóingatlanának fűtését fatüzeléssel oldja meg.

Figyelem! A kérelmekben foglalt adatok, állítások valóságtartalmát a kérelmeket elbíráló Szociális és Egészségügyi Bizottság helyszíni szemle, illetve környezettanulmány készíttetésével is ellenőriztetheti.

Az elbírálás határideje: 2020. november 15.

Szob Város Önkormányzatának a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.27.) sz. rendeletének 8. §-a alapján szociálisan rászorult az, aki esetében a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének – egyedül élő esetén  350 %-át (99.750,-Ft), egy főnél nagyobb háztartás esetén  300 %-át (85.500,-Ft).

A feltételeknek történő megfelelés nem jelent automatikus támogatást, az önkormányzatnak mindösszesen 102 m3 tűzifa kiosztására van lehetősége.

Szob, 2020. október 6.

Tisztelettel:

Ferencz Gyöngyi

polgármester