Szünidei gyermekétkeztetés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

  • Lőrinczné Repiczki Júlia                   24-es mellék    igazgatas@szob.hu

Ügyleírás

A szünidei gyermekétkeztetés során a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünetre az intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola) zárva tartására eső valamennyi munkanapon, a nyári szünet időtartama alatt minimum 43 munkanapon keresztül a szülő, törvényes képviselő kérelmére ingyenesen déli meleg főétkezés biztosítása történik helyben fogyasztással vagy elvitellel.

Az ügyintézés hivatalból indult eljárással történik.

Jogosultság feltételei:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21/C.§- ának 2016. január 1-től történő hatályba lépésével kötelező ellátásként bevezetésre került a szünidei gyermekétkeztetés, amelyet a települési önkormányzat a szülő kérelmére ingyenes déli meleg főétkezés biztosításával nyújt a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére.

Bölcsődei vagy óvodai nevelésben részesülő gyermekek részére az intézmény (bölcsőde, óvoda) zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, iskolás gyermekek részére a tavaszi, őszi, téli szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, nyári szünetben pedig legalább 43 munkanapon kerül megszervezésre és biztosításra a szünidei gyermekétkeztetés.

Az étkezés igénybevételéről tájékoztatást és a Nyilatkozat kitöltésében segítséget az iroda ügyintézője nyújt.

Az alkalmazott jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Személyesen vagy meghatalmazott útján ügyfélfogadási időben.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

  • NYILATKOZAT a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

Eljárási illeték: nincs
Eljárási határidő: 21 nap