Tájékoztatás a szociális célú tűzifáról

Szob Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is sikeresen pályázott a lakosság részére kiosztható szociális célú tűzifára. A pályázati forrásból kiosztható szociális célú tűzifa mennyisége 104 m3. Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását!

Tisztelt Szobi Lakosok!

A szociális célú tűzifa igénylésének módjával kapcsolatban az alábbiakra szeretnénk felhívni a figyelmüket: A támogatási igényeket 2022. november 10. (csütörtök) napjáig lehet benyújtani ügyfélfogadási időben a Szobi Polgármesteri Hivatalban (2628 Szob, Szent Imre utca 12.), az önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon. A formanyomtatvány a polgármesteri hivatalban rendelkezésre áll, illetve az inenn letölthető. A kitöltött nyomtatvány mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni:

  • szobi lakóhely igazolásához a lakcímkártya lakóhelyet tartalmazó oldalának másolata
  • a kérelmező, és valamennyi a kérelmezővel egy háztartásban élő személy jövedelemigazolása (pl. munkáltatói keresetigazolás, nyugdíjfolyósító évente kiállított igazolása, munkanélkülieknek munkaügyi központ igazolása álláskeresésről, stb.)
  • a kérelmezővel egy háztartásban élő, 16 évnél idősebb, nappali rendszerű oktatásban tanuló személy iskolalátogatási, illetve hallgatói jogviszony igazolása.

tűzifa támogatás igénylő nyomtatvány (.pdf)

A hiányosan benyújtott kérelem érdemben nem bírálható el. Támogatásban kizárólag az részesülhet, aki lakóingatlanának fűtését fatüzeléssel oldja meg.

FIGYELEM! A kérelmekben foglalt adatok, állítások valóságtartalmát a kérelmeket elbíráló Szociális és Egészségügyi Bizottság helyszíni szemle, illetve környezettanulmány készíttetésével is ellenőriztetheti. Az elbírálás határideje: 2022. november 30.

Szob Város Önkormányzatának a települési támogatásokról szóló 4/2015. (II. 27.) sz. rendeletének 8. §-a alapján szociálisan rászorult az, aki esetében a háztartásban élők egy főre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének egyedül élő esetén 350 %-át (99.750,- Ft), egy főnél nagyobb háztartás esetén 300 %-át (85.500,- Ft). A feltételeknek történő megfelelés nem jelent automatikus támogatást.

Tisztelettel:
Ferencz Gyöngyi polgármester