Tájékoztatás ebek összeírásáról

Tisztelt Ebtulajdonos!

A Szobi Polgármesteri Hivatal 2020. július 6. és 2020. augusztus 31. között ebösszeírást végez.

Az ebösszeírást az önkormányzatoknak háromévente legalább egy alkalommal kötelező lebonyolítaniuk.

Az ebek összeírása ún. önbevallásos módszerrel történik. Az ebtulajdonosoknak kell a bejelentéshez szükséges adatlapot beszerezni, és azt értelemszerűen kitöltve a hivatal részére visszaküldeni legkésőbb 2020. augusztus 31. napjáig.

Az ebek bejelentéséhez szükséges adatlap letölthető a város honlapjáról (www.szob.hu), de beszerezhető a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is. (Az adatlapot a nyilvántartásunkban már szereplő ebtulajdonosok részére közvetlenül is eljuttatjuk.)

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet a hivatalhoz benyújtani:

• postai úton: Szobi Polgármesteri Hivatal címére (2628 Szob, Szent Imre u. 12.) küldve,

• elektronikusan: a szob@szob.hu címre továbbítva,

• személyesen is leadható a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve elhelyezhető a hivatal bejáratánál található postaládában.

Ebek bejelentéséhez szükséges adatlap: LETÖLTÉS (.pdf)

Az ebtartóknak az adatszolgáltatás kötelező, elmulasztása bírságot vonhat maga után.

Fontos tudni, hogy az ebtulajdonosok az összeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban jelezni a települési önkormányzat jegyzőjének.

 

Szob, 2020. július 6.

 

Együttműködésében bízva, tisztelettel:

dr. Holocsi Krisztián

jegyző