Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez a szükséges tüzelőanyag, ezért lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségére vonatkozó igények (mázsában kifejezve) bejelentésére az Önkormányzaton keresztül.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a lakosság barnakőszén igényének a felmérése. Az igényeket a szob (kukac) szob.hu e-mail címre lehet bejelenteni 2022. szeptember 29-én 12.00 óráig. Az igénybejelentésben szerepelnie kell az egy háztartásban – a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan – várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén (mázsában kifejezve) mennyiségének.

Lakossági igénybejelentés feltételei az Önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igénybejelentők az igénybejelentés során hozzájárulnak személyes adatainak Önkormányzat általi kezeléséhez, az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásával.

Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!