TÁJÉKOZTATÓ – Többgenerációs családi házban élő családok számára a kedvezményes árú gázmennyiség igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022. szeptember 10-től a jegyzőtől kérhető hatósági bizonyítvány kiállítása az adott ingatlanon található „lakás rendeltetési egységek” (gyakorlatilag lakások) számáról, amelynek birtokában igényelhető a szolgáltatótól további kedvezményes árú gázmennyiség. Fontos, hogy a hatósági bizonyítványt a kérelmezőnek kell eljuttatnia a szolgáltatójához! A hatósági bizonyítvány ugyanakkor kizárólag csak a kedvezményes gázár igénybevételéhez használható fel.

Kérelmet lakossági fogyasztó terjeszthet elő, olyan ingatlan vonatkozásában, amely sem társasháznak, sem pedig lakásszövetkezetnek nem minősül, és az ingatlanon több, de legfeljebb négy „lakás rendeltetési egység” van. Erről a település jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítvány köteles kiállítani. (Meg kell jegyezni, hogy a tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára külön kedvezményt biztosít a rendelet, ők a támogatói okirat bemutatásával közvetlenül igényelhetik a támogatást, azaz hatósági bizonyítványt nem kell kérniük.)

A kérelmet személyesen, postai úton és elektronikusan (e-papír) illetékmentesen lehet benyújtani.

A hatósági bizonyítvány birtokában egy (azaz közös) mérőóra esetén is annyiszor jár a kedvezményes árú gázmennyiség, ahány lakás az okiratban szerepel.

A TKF/32/1/2022. számú belügyminisztériumi és miniszterelnökségi közös tájékoztatásában foglaltakat követve kötelezően alkalmazandó kérelem-űrlapot nem teszünk közzé, azaz a mellékletben található kérelem-minta alkalmazása nem kötelező, az inkább a kérelem megfogalmazásában kíván segítséget nyújtani. Tekintettel arra, hogy a hatósági bizonyítvány a ténylegesen kialakult állapotot igazolja, ezért csak helyszíni szemle lefolytatása nyomán adható ki, azaz számítaniuk kell arra, hogy munkaidőben kollégáim felkeresik a kérelemben szereplő ingatlant a szemle lefolytatása céljából.

KÉRELEM (minta) letöltése (.docx) (szerkeszthető)
KÉRELEM (minta) letöltése (.pdf)

A hatósági bizonyítvány abban az esetben adható ki, ha az ingatlanon található legalább két lakás külön-külön is megfelel az alábbi jogszabályi feltételeknek.

253/1997. (XII. 20.) számú Korm. rendelet 105. § (1) bekezdése értelmében:

(1) A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé

a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,

b) a főzést, mosogatást és az étkezést,

c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,

d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).

(2) A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amely lehetővé teszi az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivéve a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.

(3) A 30 m2-t meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.

(4) A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.