Településfejlesztési Bizottság

Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma 5 fő.

Településfejlesztési Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Zentai Kornél elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Csimár Kinga bizottsági tag
Krasznai Zoltán bizottsági tag
bizottsági tag
Feleki Mátyás bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

  • Az árvíz-, belvíz-, tűzvédelemmel összefüggő, katasztrófa elhárítási munkákra szóló felkészülése megszervezése, koordinálása,
  • A vagyonvédelemmel összefüggő, esetleges lakossági kezdeményezés figyelemmel kísérése,
  • A fentiekhez szükséges személyi és műszaki feltételek folyamatos figyelemmel kísérése, ezen kezdeményezések megtétele,
  • A település tárgyi, művi környezetének és esztétikai arculatának formálásában való kezdeményezés, közreműködés (fásítás, utcatakarítás, játszótér karbantartás stb.),
  • A költségvetésben fejlesztési céllal meghatározott feladatok végrehajtásában való részvétel, továbbá a feladatok megfogalmazásánál kezdeményező szerep,
  • A településfejlesztési stratégiák kimunkálása, úgymint infrastrukturális fejlesztési, távlati elképzelések, rendezési tervek stb. készítésének kezdeményezése, koordinálása,
  • A más településekkel, önkormányzatokkal való kapcsolattartás kezdeményezése, irányítása, a kulturális, oktatási, sport, ifjúsági kapcsolatok kivételével,
  • A település fejlesztésével összefüggő szakanyagok, lehetőségek felkutatása, képviselő-testület elé történő terjesztésre való előkészítés,
  • Részt vesz a településrészi- és városfórumok szervezésében, az ott elhangzott közérdekű javaslatok megvalósulását figyelemmel kíséri,
  • Javaslatot tesz közterület elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére.