Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság

Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjainak száma 3 fő.

Ügyrendi, Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság tagjai

Beosztása

Elérhetősége

Fésűs József

elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Zentai Kornél

bizottsági tag

Krasznai Zoltán

bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

  • Véleményezi a Szervezeti és Működési Szabályzatot, szükség esetén javaslatot tesz módosításra, vagy új szabályzat alkotására,
  • Figyelemmel kíséri a szabályzat alkalmazását a Szobi Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat minden szervének működésében,
  • Figyelemmel kíséri az önkormányzat és szervei jogszabály szerinti működését,
  • Megvizsgálja és javaslatával az önkormányzat elé terjeszti az összeférhetetlenségi, méltatlansági és fegyelmi ügyekben benyújtott olyan bejelentéseket, amelyeknek elbírálása az önkormányzat hatáskörébe tartozik,
  • A képviselő összeférhetetlenségi ügyek szakmai véleményezése,
  • Ellenőrzi a képviselők jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését,
  • Ellátja a titkos szavazással kapcsolatos teendőket,
  • A települési képviselők vagyonnyilatkozatával kapcsolatos nyilvántartási és kezelési feladatok ellátása.