Vadkárral kapcsolatos ügyintézés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda
Ügyintéző:

  • Hegyes Mónika (16-os mellék)        E-mail: hegyes.monika (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Illetékesség: Szob közigazgatási területe.

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár keletkezésekor a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől nyolc napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárbecslési eljárás lefolytatását.

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kísérli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja.

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti.

A jegyző jogszabályban meghatározott esetben ellátja vadászterületen földtulajdonnal rendelkező ingatlantulajdonosok képviseletét.

Az alkalmazott jogszabályok

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet, az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet.

Szükséges dokumentumok:

  • bejelentés, mely tartalmazza a vadkárral érintett ingatlanok helyrajzi számát.
  • Bejelentő adatlap: LETÖLTÉS

Eljárási illeték: a bejelentés illetéke 3.000 Ft (melyet illetékbélyeg formájában kell leróni). Kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi meg. Több azonos érdekű ügyfél esetén az ügyfelek – eltérő megállapodásuk hiányában – egyetemlegesen felelősek az egyéb eljárási költség előlegezéséért. Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a hatóságnál.

Eljárási határidő: 30 nap.