Vásárokkal, piacokkal és bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ügyintézés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda

Ügyintéző:

 • Márton Marianna (16-os mellék)       E-mail: m.marianna (kukac) szob.hu

Ügyleírás

A vásárokról, a piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet hatálya a Magyarország területén rendezett, illetve tartott vásárokra, piacokra és üzemeltetett bevásárlóközpontokra, valamint a vásárokon, a piacokon és a bevásárlóközpontokban folytatott kereskedelmi tevékenységre terjed ki. Nem tartozik e rendelet hatálya alá a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet szerint közterületen a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, kizárólag az adott ünnepen és az azt megelőző 20 napban folytatott kereskedelmi tevékenység.

A bejelentést és a kérelmet formanyomtatványon a Szobi Polgármesteri Hivatal Hivatali kapujára (KRID kód: 304102719, rövidített neve: SZOBPH) kell benyújtani.

Az alkalmazott jogszabályok

55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet a vásárokról, a piacokról és bevásárlóközpontokról, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Szükséges dokumentumok:

Vásár- piac:

 • A vásár, piac számára kijelölt területet, alapterületét, méretarányos helyszínrajzát az üzletek, árusítóhelyek, valamint az egyéb létesítmények és nem árusítási célra kiképzett területrészek tervezett rendeltetés, és szám szerinti meghatározásával, a vevőforgalmi és árubeszállítási, – feltöltési útvonalak kijelölésével.
 • A terület használatára való jogosultságot igazoló okiratot: (a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; bérleti szerződést, albérleti szerződést, stb.)
 • Hat hónapon belüli használatbavételi engedély, vagy fennmaradási engedély.
 • A vásár, piac működési rendje.
 • Élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, illetve állatgyógyászati készítmény és növényvédő szer értékesítése esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a vásár vagy a piac területén az élelmiszerlánc-biztonsági és állat-egészségügyi, továbbá növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal részére állandó jelleggel ingyenes helyiséghasználatot biztosít.
 • Biztonsági terv
  – abban az esetben ahol egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadó képességű vásár, piac, bevásárlóközpont, továbbá
  – a szabadtéren tartott vásár, piac esetében, amennyiben az egyidejűleg résztvevők létszáma az 1000 főt várhatóan meghaladja.

Helyi termelői piac:

 • A terület használatára való jogosultságot igazoló okiratot: (a tulajdoni lap kivételével a jogcímre vonatkozó igazoló okirattal, továbbá haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs, hozzájárulását igazoló okirattal együtt; bérleti szerződést, albérleti szerződést, stb.)

A jegyző szerzi be: a szakhatóságok hozzájárulását, a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a vásárt, illetve a piacot nyilvántartásba veszi.

A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, megtekinthető a városi honlap „Közérdekű adatok” rovatánál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: a bejelentés és a kérelem illetékmentes. Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet. Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.

Eljárási határidő: 20 nap.