Zenés, táncos rendezvények működésével kapcsolatos ügyintézés

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda

Ügyintéző:

  • Márton Marianna (16-os mellék)       E-mail: m.marianna (kukac) szob.hu

Ügyleírás

2011. március 16. napján lépett hatályba a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet, amely szerint csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható zenés, táncos rendezvény.

A jogszabály hatálya kiterjed az olyan alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyet:

  • egyidejűleg 300 főnél nagyobb befogadóképességű építményben/helyiségben tartanak, vagy
  • szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény időtartama alatt lesz olyan időpont, amelyen a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja.

A rendeletet nem kell alkalmazni:

  • a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre,
  • a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre,
  • a törvényesen elismert egyházak és vallásfelekezetek által szervezett vallási szertartásokra, rendezvényekre,
  • családi eseménnyel kapcsolatos rendezvényekre,
  • közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

Rendszeres rendezvény: hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény.

Alkalmi rendezvény: egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

Az eljárás kérelemre indul. Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője írásban nyújtja be.

A kérelmet formanyomtatványon a Szobi Polgármesteri Hivatal Hivatali kapujára (KRID kód: 304102719, rövidített neve: SZOBPH) kell benyújtani.

Az alkalmazott jogszabályok

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről, 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről.

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője adja ki, melyről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás megtekinthető a városi honlap „Közérdekű adatok” rovatánál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: az eljárás illetékmentes. Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles lehet.

Eljárási határidő: 20 nap, melybe nem számít bele más eljárási cselekmények (pl. szakhatósági eljárás, hiánypótlásra felhívástól az annak teljesítéséig terjedő idő, stb.) ügyintézési ideje.