Aktualitások:

Tájékoztatás a szociális célú tűzifáról

Szob Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan idén is sikeresen pályázott a lakosság részére kiosztható szociális célú tűzifára. A pályázati forrásból kiosztható szociális célú tűzifa mennyisége 104 m3. Köszönjük Magyarország Kormányának támogatását:

Olvasson tovább

TÁJÉKOZTATÓ – Többgenerációs családi házban élő családok számára a kedvezményes árú gázmennyiség igényléséhez szükséges hatósági bizonyítvány kiállításáról

2022. szeptember 10-től a jegyzőtől kérhető hatósági bizonyítvány kiállítása az adott ingatlanon található „lakás rendeltetési egységek” (gyakorlatilag lakások) számáról, amelynek birtokában igényelhető a szolgáltatótól további kedvezményes árú gázmennyiség. Fontos, hogy a hatósági bizonyítványt a kérelmezőnek kell eljuttatnia a szolgáltatójához! A hatósági bizonyítvány ugyanakkor kizárólag csak a kedvezményes gázár igénybevételéhez használható fel:

Olvasson tovább

Hamarosan kezdetét veszi az Új temető kerítésének felújítása

Szob Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében mintegy 6 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert  el Magyarország Kormányától az önkormányzati fenntartású köztemető igen elavult utcafronti kerítésének cseréjére.

A beruházás keretében a temető 100 méter hosszú utcafronti kerítése elbontásra kerül. Az új kerítés az elbontott kerítés nyomvonalától néhány méterrel kintebb kerül felállításra, amelynek eredményeként megnövekszik a temető területe.

A napokban megkezdődő, és várhatóan Mindenszentek ünnepére befejeződő munkálatok teljes időtartama alatt – a kivitelező által kijelölt útvonalon keresztül – biztosított lesz a temető látogathatósága, azonban a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó zajhatás és por miatt szíves megértésüket és türelmüket kérjük!

Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

A Kormány célja, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez a szükséges tüzelőanyag, ezért lehetőséget biztosít a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségére vonatkozó igények (mázsában kifejezve) bejelentésére az Önkormányzaton keresztül.

A fentiekre tekintettel szükségessé vált a lakosság barnakőszén igényének a felmérése. Az igényeket a szob (kukac) szob.hu e-mail címre lehet bejelenteni 2022. szeptember 29-én 12.00 óráig. Az igénybejelentésben szerepelnie kell az egy háztartásban – a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan – várhatóan felhasználásra kerülő barnakőszén (mázsában kifejezve) mennyiségének.

Lakossági igénybejelentés feltételei az Önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igénybejelentők az igénybejelentés során hozzájárulnak személyes adatainak Önkormányzat általi kezeléséhez, az adatkezelési és adatvédelmi szabályok betartásával.

Egyben tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Forgalomkorlátozás

tájékoztatjuk Önöket, hogy 12103. j úton a 6+941-7+851 kmsz. közötti útfelújítással kapcsolatban teljes útzár kerül bevezetésre a mellékelt terv szerint. A munkálatokat az OTYS Úttechnika Kft. végzi.

A teljes útzár időszaka alatt terelőút kerül kijelölésre a Szokolya, Aradi utca – Kossuth Lajos utca útvonalon, melyen 30 km/h sebességkorlátozás és a 7,5t behajtási tilalom lesz érvényben valamint a terelőút sajátosságai miatt gépjárműveknek kikerülő öblök kerülnek kialakításra.

Útlezárási terv: MEGTEKINTÉS (.pdf)

Időtartam: 2022.09.19. – 2022.09.30.

 

Forgalomkorlátozás

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a 12103. j úton a 6+941-7+851 kmsz. közötti (Szokolya vége táblától Királyrét irányába, kb. 1 km hosszan) útfelújítás miatt forgalomkorlátozás kerül bevezetésre.

A munkavégzés ideje:

A teljes projekt 2022. szeptember 8-tól várhatóan 2022. október közepéig tart.

  • 09-08 – 2022.09-18 árok és növényzetgondozás mozgó terelés mellet jelzőőrös forgalomirányítással.
  • 09.19 – 2022.09.23. remix és aszfaltozás időszaka teljes útzár mellett
  • 09.26 – 2022.09.28 kopóréteg elkészítése teljes útzár mellett
  • 09.29-től útpadka rendezés mozgó terelés mellet jelzőőrös forgalomirányítással.

A teljes útzár időszaka alatt terelőút kerül kijelölésre, melyen 30km/h sebességkorlátozás és a 7,5t behajtási tilalom lesz érvényben, valamint a terelőút sajátosságai miatt gépjárműveknek kikerülő öblök kerülnek kialakításra.

A munkálatokat az OTYS Úttechnika Kft. végzi.

A munkálatok idejére megnövekedett utazási idővel kell számolni.

 

A munka elvégzésének ideje alatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.

Tájékoztatás a közkutak (közkifolyók) jogszerű használatáról

A településeken üzemelő közkifolyók (kék színű közkutak) közcélú, illetve a bekötéssel nem rendelkező lakosok ivóvízhez jutását szolgálják. A közkutak működtetésével kapcsolatban a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló Kormányrendelet rendelkezik, melynek lényege szerint a közkifolyókon szolgáltatott ivóvizet – háztartási célú vízhasználatra – a közműves ivóvízellátásba be nem kötött vagy ivóvíz-szolgáltatás korlátozással érintett ingatlan lakói vehetik rendszeresen igénybe. Tehát, a közkutakat kizárólag háztartási célú használatra lehet igénybe venni azon lakosoknak, akiknek lakásába az ivóvíz nincs bekötve, vagy az ivóvíz-szolgáltatás korlátozás alá esik:

Olvasson tovább

Búcsúzunk!

Szob Város Önkormányzata búcsúzik zeneiskolánk egykori igazgatójától, Várda Gyulától.

Megrendülten és fájdalommal adjuk hírül, hogy zeneiskolánk egykori tanára, igazgatója, Várda Gyula 2022. augusztus 9-én váratlanul elhunyt.

A szobi zeneiskolát 1983 és 2008-as nyugdíjba vonulása között magas színvonalon vezető Várda Gyula lelkiismeretes, precíz munkája révén elévülhetetlen érdemeket szerzett az intézmény fejlődésében. Az intézményt fenntartó önkormányzattal működése alatt kiváló kapcsolatot ápolt, a zene és az iskola érdekeinek képviselete minden cselekedetének mozgatórugója volt. Szerette a zeneiskolát tiszta szívéből! Csak hálával gondolhatunk Rá, emlékét megőrizve.

A család augusztus 25-én kísérte utolsó útjára és helyezte örök nyugalomra Gerendáson, római katolikus szertartás szerint.

Együtt gyászolunk és imádkozunk Családjával, és mindazokkal, akik ismerték és szerették.

Szob Város Önkormányzata