Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2024. január 30. (kedd), 9.30 óra

Az ülés napirendi pontjai:

 1. A Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde intézményvezető munkakör betöltésére érkezett pályázatról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Hámoriné Schubauer Mónika mb. intézményvezető

 1. Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A polgármester 2024. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Az étkezési térítési díjakról szóló 16/2014. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A 2024. évben érvényes köztemetési díjak jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Szob Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Szob Város Önkormányzata Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának (továbbiakban FVS) felülvizsgálatára érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a Kiserdő utca útburkolatának állapotával kapcsolatos lakossági bejelentésekről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a Zilahy utcai bérház szükségessé váló felújítási munkálatairól és annak várható költségeiről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2023. év IV. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. Szob város zöldfelület kezelésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Egyebek

 • Tájékoztatás az elmúlt év végi dunai árvíz elleni védekezésről
 • Tájékoztatás Városháza felirat elkészítésére érkezett árajánlatról
 • Tájékoztatás a Központi Konyha aktuális helyzetéről