16/2014. (XII. 17.) számú Önkormányzati rendelet az étkezési térítési díjakról (egységes szerkezetben)