33/2004 (VI. 29.) számú Önkormányzati rendelet az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről