8/2018. (VI. 1.) számú Önkormányzati rendelet az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI. 7.) számú 1 önkormányzati rendelet módosításáról