9/2013. (III. 27.) számú önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról