Lakossági felhívás

Tisztelt lakosság, ingatlantulajdonos, ingatlanhasználó!

A parlagfű irtásának kötelezettségét az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17.§ (4) bekezdése egyértelműen rögzíti, és az idei évtől tovább szigorítja: „A földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében a parlagfű elleni védekezés elmulasztása esetén
a) külterületen a megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága (Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala)
b) belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Amennyiben nem tesz eleget az ingatlantulajdonos a fenti kötelezettségének, abban az esetben közérdekű védekezés elrendelésére van lehetőség. A közérdekű védekezés elvégzése során a hatóság, valamint a közérdekű védekezést elvégző vállalkozó feladata végrehajtásának keretei között az érintett területre beléphet, ott a szükséges cselekményeket elvégezheti. Erre való jogosultságát kérésre köteles igazolni.

A fentiek értelmében tehát az ingatlantulajdonos köteles a közérdekű védekezéssel megbízott személyek munkavégzését tűrni és elősegíteni. A közérdekű védekezést célirányosan, költségtakarékosan, hatékonyan és a lehető legkisebb környezeti károsodással járó eljárással kell elvégezni. Az irtással járó költségeket természetesen az ingatlan használójának, tulajdonosának kell viselnie!

A közérdekű védekezés elrendelése mellett a növényvédelmi hatóság növényvédelmi bírságot szab ki azzal szemben, aki a károsító elleni védekezési kötelezettségét elmulasztja. A bírság mértéke a károsítóval fertőzött terület méretétől függően 15.000 – 5.000.000 Ft-ig is terjedhet. A bírságok, valamint az eljárási költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatók!

A parlagfű elleni allergia sajnos bármely életkorban és bármilyen egészségi állapot mellett kialakulhat, ezért kérjük a tisztelt Ingatlantulajdonost/Használót, hogy a parlagfű elleni védekezést folyamatosan végezze!

Tisztelettel:
dr. Holocsi Krisztián
Szob Város jegyzője