Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2021. augusztus 24. (kedd), 14.30 óra

 

Napirendi pontok:

 1. Szob Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésről szóló 1/2021 (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Tájékoztatás az önkormányzat 2021. év I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Az SKHU/1802/3.1/053 (REBOOT) számú projekt keretében, az egészségügyi szűrőprogram megvalósítására lefolytatott beszerzési eljárás nyerteséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény felújítására ajánlatok bekéréséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A szobi sportpálya sportöltözőjének felújítására vállalkozói ajánlatok bekéréséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában szerepeltetni kívánt fejlesztési projektjavaslatok megvitatása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A képviselő-testület kiemelt fejlesztési területekről szóló 87/2021. (VI.30.) sz. Kt. határozatának módosításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Rendezési Terv módosításának elvégzésére tervezői ajánlatok bekéréséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A „Börzsöny Kapuja Innovációs Klaszter”-hez történő csatlakozásról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Szob, 476 hrsz-ú ingatlanhoz szolgalmi út létesítése iránti kérelemről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A háziorvosi ügyelet többletfinanszírozásának megvitatása, a tárgyban érkezett kérelemről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a 2021. II. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 

Egyebek

 • Tájékoztatás a Szob Város Szakorvosi Rendelőintézete fenntartására kért települési hozzájárulásokkal kapcsolatban
 • Tájékoztatás az önkormányzat tulajdonában lévő köztemető ellenőrzésének eredményéről
 • A 2021. évi városgyűlés és közmeghallgatás időpontjának és témáinak meghatározása

 

Zárt ülés

A képviselő-testület 17.00 órától lakógyűlést és helyszíni bejárást tart a Szob, Zilahy utca 10. szám alatti önkormányzati bérházban (Helyszín: 2628 Szob, Zilahy utca 10.)