Meghívó – 2018.04.25.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. április 25. (szerda), 14.00 óra

Napirendi pontok:

 

 1. Tájékoztató a Váci Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Latorovszky Gábor r. alezredes, kapitányságvezető
 2. Tájékoztató a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Juhász Károly tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok
 3. Tájékoztató a Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény 2017. évi tevékenységéről és 2018. évi terveiről
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Batizi Zoltán intézményvezető
 4. Szobi Napsugár Óvoda átszervezésének jóváhagyása
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Homolya Mónika intézményvezető helyettes
 5. Szob Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 27.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 6. Szob Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről szóló 2/2018. (I. 26.) sz. rendelet módosításáról
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 7. A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető
 8. Szobi Városfejlesztő Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása, továbbá a Kft. végelszámolásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Jehodek Brigitta ügyvezető
 9. 2018. évi városnapi rendezvény előkészítése
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
  Meghívott: Paluch Anita szervező
 10. Mini bölcsődei férőhelyek kialakítására ajánlattételi felhívás megküldéséről döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 11. Duna parton lévő csónaktároló és a régi csónakház felújítása érdekében pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 12. Belterületi utak fejlesztésére pályázat benyújtásáról és az önrész vállalásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 13. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat benyújtásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 14. Intézményvezetői munkakör betöltésére érkezett pályázat véleményezése
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester
 15. Tájékoztatás a 2018. I. negyedévben hozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
  Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző
 16. Rákóczi Szövetség támogatásáról döntés
  Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

2018.04.25.- Meghívó