Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:

Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:

2022. május 24. (kedd), 8.30 óra

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2021. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Tót Zoltán tű. őrnagy, tűzoltóparancsnok

2. Beszámoló a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ 2021. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Ujlaky Zoltán intézményvezető

3. A 2021. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

4. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet felülvizsgálata

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

5. Szob Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 11.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

6. Kisvasút telephely-felújítása műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

7. Kisvasút telephely-felújítása műszaki terveinek átdolgozására vonatkozó szerződés megkötéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

8. Börzsöny Múzeum Baráti Köre támogatási kérelméről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

9. Tájékoztatás a 2022. évi városnapok és a III. Ipolyfeszt végleges programjairól

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

10. A szociális, önkormányzat által fizetett temetés 2022. évtől hatályos árainak jóváhagyása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

11. Temetőkerítés cseréjéhez többletforrás biztosításáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

12. A Kálvária kápolna állagmegóvási munkái esetleges támogatásának megvitatása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

13. Tájékoztatás a Központi Konyha működésével kapcsolatban tett élelmezésvezetői észrevételekről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 

Egyebek:

  • tájékoztatás a Szobi Napsugár Óvoda és Bölcsőde ballagási ünnepségéről (2022. június 3., péntek, 15 óra)
  • tájékoztatás külterületi út felújítására benyújtott pályázat támogatásban részesüléséről
  • 50 éves a zeneiskola
  • 35 éves a Danubius Táncegyüttes
  • Pedagógusnap (2022. június 2.)