Meghívó

Tisztelettel meghívom Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne:
Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)

Az ülés kezdésének időpontja:
2024. május 28. (kedd), 9.00 óra

Az ülés napirendi pontjai:

 1. Tájékoztatás a Szob Járási Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Ujlaky Zoltán intézményvezető

 1. Tájékoztatás a Börzsöny Kisvasút Nonprofit Kft. 2023. évi tevékenységéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Nagy Miklós ügyvezető

 1. Szob Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Kulcsárné Dávid Mária pénzügyi irodavezető

 1. Tájékoztatás a 2024. évi városnapok végleges programjairól

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

Meghívott: Paluch Anita rendezvény szervezője

 1. 2023. évi gyermekvédelmi beszámoló elfogadása

Előterjesztő: dr. Holocsi Krisztián jegyző

 1. TOP_Plusz-1.2.1-21-PT1-2024-00099 azonosítószámú „Parkolóhelyek létesítése, térfejlesztés és térfigyelő kamerarendszer kiépítése Szobon” című pályázathoz a szobi 599/1 és 599/2 hrsz-ú ingatlanokon tervezett térfejlesztéshez szükséges egyesített tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. TOP_Plusz-1.2.3-21-PT1-2024-00102 azonosítószámú „Szob település 5 db leromlott állapotú belterületi útjának felújítása, parkolóhelyek kialakításával” című projekt megvalósítása érdekében egyesített tervdokumentáció elkészítésére érkezett ajánlatokról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Központi Konyha működéséhez szükséges eszközök beszerzésére ajánlattételi felhívás kiküldéséről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. A Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtásáról döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Tájékoztatás a megjelent pályázati lehetőségekről, a pályázatok aktuális helyzetéről

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 1. Bezeczky Anikó könyvkiadás támogatása iránti kérelméről döntés

Előterjesztő: Ferencz Gyöngyi polgármester

 

Egyebek

 • Tájékoztatás a „Nagy Dunakanyar Evezés” című esemény részleteiről
 • Tájékoztatás a bölcsődében végzett kormányhivatali ellenőrzésről
 • Tájékoztatás nemzetközi váltófutás megrendezéséről