Micsei László

Micsei F. László – Festõmûvész
A Szobi Ifjúsági Grafikai Egylet vezetõje

(Szob, 1938 – 2021.)

Életrajz:

 • a mûvész 1938-ban Szobon született
 • 1949-53-ig Bolmányi Ferenc nagymarosi rajziskolájában tanult.
 • 1953-tól Szõnyi István magánnövendéke volt.
 • 1958-63 között Kapicz Margit szobi származású festõmûvész tanította olajfestésre, majd Graber Margit, Tamás Ervin ás Fenyõ Endre növendékeként tanult grafikát, festészetet.
 • Laborcz Ferencnél a faszobrászattal, Barcsaj Jenõnél mûvészeti anatómiával ismerkedett meg.
 • 1962-ben a Magyar Nemzeti Múzeum restaurátor mûhelyében Baki Gyõzõnél sajátította el a restaurálás mesterségét.
 • Uitz Bélának fél évig volt mindennapos növendéke.
 • 1969-71-ig a zebegényi Szabadiskola ösztöndíjas növendékeként Dániel Kornél, Gyémánt László Mizser Pál, Végváry Lajos oktatta a mûvészi mesterség különbözõ technikáira.
 • 1954-ben volt az elsõ kiállítása Nagymaroson.
 • 1964-ben restaurátorként dolgozott a basaharci kelta temetõ feltárásánál
 • Több alkalommal részt vett a Vasutas Képzõmûvészek Országos Tárlatán
  1984-85 között a Budapesti Állami Operaház felújításánál farestaurátorként dolgozott.


Kiállításai:

Több alkalommal Budapesten, Kismaroson, Letkésen, Kemencén, Dunakeszin, Dunaföldváron, Ipolytölgyesen, Ipolydamásdon, Márianosztrán, Nagybörzsönyben, valamint a volt NDK területen lévõ Wolten városában. A szobi Börzsöny múzeumban, Dejtáron, a Szobi Kálvária-kápolnában, Kóspallagon, Vácon a Teaházban és Debrecenben a Kálmáncsehi Galériában voltak kiállításai.
1991-94 között állandó kiállítása volt Szentendrén. Vácott – a Madách Galériában (életmûkiállítás) , Tornyospálcán, Márianosztrán háromszor, Budapesten – a Vigadóban, és Szobon – a Börzsöny Múzeumban. A szobi MÁV Laktanya kultúrtermében több alkalommal került sor állandó kiállításra (többek között vasúttörténeti kiállításokra is).
A kiállításokon különbözõ díjakat nyert.
Képei szerte a világon megtalálhatók. Magyarországon kívül Németországban van a legtöbb, de van USA-ban, Kanadában, Görögországban, Hollandiában, Ukrajnában, Moszkvában, Auszriában ás Ausztráliában is.
A Karancsalja-i templom betlehemi figuráit is õ készítette.

Restaurálta: az Ipolydamásd-a templom teljes berendezését, az útszéli Nepomoki Szent János szobrát, a kóspallagi templom 8 szobrát, a letkési templom 2 szobrát ás a szobi templom 10 szobrát is.
A márianosztrai mûemlék jellegû Kálvária összes restaurálási munkáit õ végezte.
Az Ipolydamásdon lévõ Görgey emléktábla is Micsei László mûve.

A festést, fafaragást, restaurálást egyforma odaadással mûvelte egész életében.
Munkája elismerésül az Ipolymenti Régió az év emberének választotta, melynek díja egy Római út.
50 éve gyûjti Szob (és a környezõ települések) történetét. Különbözõ újságokban, folyóiratokban, könyvekben jelentek meg cikkei, rajzai, képei.

Tanítványai közül többen kerültek mûvészi pályára: kõszobrász, tanár-szobrász, faszobrász, tûzzománc készítõ, régész, ötvös, ékszerész, grafikusok lettek.