Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság

Pénzügyi, Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Csimár Kinga elnök 2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Fésűs József bizottsági tag
Zentai Kornél bizottsági tag
Krasznai Zoltán bizottsági tag
Polónyi Éva bizottsági tag

Feladat- és hatásköre:

 • Összehangolja a költségvetési és fejlesztési feladatokat,
 • Közreműködik az Önkormányzat költségvetési és fejlesztési tevékenységében, a gazdálkodás törvényességének biztosításában, elveinek kialakításában és szervezésében,
 • Véleményezi az Önkormányzat és annak intézményei, valamint szervei éves pénzügyi tervét,
 • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat és szervei, valamint intézményei pénzügyi gazdálkodását a hivatal pénzügyi irodájával közösen,
 • Véleményezi a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából kerülő pénzügyi vonzattal járó előterjesztéseket,
 • Javaslatot tesz hitelek felvételére,
 • Az árvíz-, belvíz-, tűzvédelemmel összefüggő, katasztrófa elhárítási munkákra szóló felkészülése megszervezése, koordinálása,
 • A vagyonvédelemmel összefüggő, esetleges lakossági kezdeményezés figyelemmel kísérése,
 • A fentiekhez szükséges személyi és műszaki feltételek folyamatos figyelemmel kísérése, ezen kezdeményezések megtétele,
 • A település tárgyi, művi környezetének és esztétikai arculatának formálásában való kezdeményezés, közreműködés (fásítás, utcatakarítás, játszótér karbantartás stb.),
 • A költségvetésben fejlesztési céllal meghatározott feladatok végrehajtásában való részvétel, továbbá a feladatok megfogalmazásánál kezdeményező szerep,
 • A településfejlesztési stratégiák kimunkálása, úgymint infrastrukturális fejlesztési, távlati elképzelések, rendezési tervek stb. készítésének kezdeményezése, koordinálása,
 • A más településekkel, önkormányzatokkal való kapcsolattartás kezdeményezése, irányítása, a kulturális, oktatási, sport, ifjúsági kapcsolatok kivételével,
 • A település fejlesztésével összefüggő szakanyagok, lehetőségek felkutatása, képviselő-testület elé történő terjesztésre való előkészítés,
 • Részt vesz a településrészi- és városfórumok szervezésében, az ott elhangzott közérdekű javaslatok megvalósulását figyelemmel kíséri,
 • Javaslatot tesz közterület elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére.