RE-STRUCTURE projekt

A RE-START egy adott földrajzi régióra koncentráló akcióterv, amelyben több magyarországi és szlovákiai települési önkormányzat, közigazgatási szerv, gazdasági szereplő és civil szervezet vesz részt. Az akcióterv célja, hogy az Alsó-Ipoly völgyre jellemző, elsősorban a periférikus helyzetből adódó gazdasági és társadalmi lemaradás csökkenjen, a munkaerőpiac élénküljön, miközben reflektáljon az elöregedő korszerkezet jelentette kihívásokra. A 2019. júliusában indult és 2023. nyaráig tartó akciótervet – a Pest Megye Önkormányzata és a szlovákiai Nyitrai Kerületi Önkormányzat által alapított – PONTIBUS Európai Területi Társulás koordinálja. A RE-START az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programon (www.skhu.eu) belül kerül megvalósításra.

A RE-START akcióterv célja a foglalkoztatottság növelése a terület belső potenciáljainak kibontakoztatása által, kiemelt figyelmet fordítva a még aktív korú, de inaktív lakosságra. Emellett hangsúlyos szerepet kap az elöregedő népesség igényeire szabott szolgáltatások kialakítása és az aktív időskor elősegítése.

Az egyedülálló megközelítés a következő konkrét célkitűzéseken keresztül valósul meg:

  • a térség szociális és közösségi infrastruktúrájának bővítése, megosztott szolgáltatások kialakítása
  • új szolgáltatásokon, szociális ellátáson és az alkonygazdaságon alapuló munkahelyteremtés elősegítése
  • a foglalkoztathatóság elősegítése képzések és mentorálás révén, a munkanélküli, szakképzetlen és inaktív lakosok számára
  • a munkaerő határokon átnyúló mobilitásának növelése a kapacitáskoordináció és együttműködések révén, továbbá személy és áruszállító gépjárművek beszerzése révén
  • a lakosság egészségi állapotának javítása
  • közösségépítés, programok időskorúak számára és a generációk közötti párbeszéd elősegítése

A RE-START akcióterv 7 projektet tartalmaz, amelyből a Szob Város Önkormányzat részvételével valósul meg a RE-STRUCTURE című projekt.

A RE-STRUCTURE projekt jelenti az akcióterv gerincét, amelynek keretében Ipolyszalkán, Helembán és Szobon időskori szociális ellátás számára új férőhelyek jönnek létre, amely révén az idősellátás kínálati oldala igazodik az idősödő társadalom miatt megnövekedett kereslethez. Szintén a projekt keretében valósul meg a mosoda épületének kialakítása Kemencén, illetve a szociális konyha épületének kialakítása Bernecebarátiban.

A 2 014 530,58 euró ERFA (Európai Regionális Fejlesztési Alap) támogatású projekt keretében újonnan kialakításra kerülő infrastruktúra fenntartása és működtetése legalább új munkahelyeket is teremt a térségben, amely tovább erősíti a helyi munkaerőpiacot, ugyanakkor megteremti az időskorú lakosság ellátására alapuló szolgáltatószektor (az

úgynevezett „silver economy”) felfuttatását is.

A projekt keretében megvalósuló szobi idősek otthona fejlesztése az önkormányzat által 2016-ban megvásárolt, üresen álló épület felújítása útján valósul meg. A létrejövő intézmény 32 idősnek biztosít megfelelő elhelyezést és gondozást. A mintegy 500 négyzetméteres épületben 1 darab négy ágyas szoba, 6 darab három ágyas szoba és 5 darab két ágyas szoba kerül kialakításra. A fejlesztés minimum 8 új munkahelyet létesít a térségben. Szobon a már meglévő idősek otthona megmarad, így az új épülettel együtt 50 férőhellyel rendelkezik majd a település a bentlakásos ellátás iránti igények kiszolgálására.

 

Projekt azonosító: SKHU/1802/3.1/043

Projekt időtartama: 2020. május 1 – 2022. április 30.

Projekt honlap: www.restart-skhu.eu

A projektben résztvevő további partnerek:

Ipolyszalka Község Önkormányzata – http://www.obecsalka.sk/

Helemba Község Önkormányzata (Obec Chľaba) – https://www.chlaba.sk/

Bernecebaráti Község Önkormányzata – http://bernecebarati.hu/

Kemence Község Önkormányzata – www.kemence.hu

 

Ajánlattételi felhívás – Idősek Otthona eszközök beszerzése

Kapcsolódó dokumentumok: LETÖLTÉS (.zip)

Ajánlattételi felhívás – Idősotthon bútorbeszerzési eljárás

Kapcsolódó dokumentumok: LETÖLTÉS (.zip)

 

Jelen cikk információtartalma nem feltétlenül egyezik az Európai Unió hivatalos álláspontjával.