Tájékoztatás

Tisztelt Szobi Polgárok!

A Magyar Közlöny 2020. március 16-i, 45. számában jelent meg a Kormány 46/2020. (III. 16.) rendelete az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.),

amelyben a Kormány arra kéri a 70. életévüket betöltött személyeket, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket ne hagyják el.

A Kormány rendelkezik arról is, hogy

amennyiben a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét vagy tartózkodási helyét nem hagyja el, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.

A fentiek alapján tisztelettel kérem azon 70. év feletti lakosainkat, akik vállalják, hogy lakóhelyüket vagy tartózkodási helyüket nem hagyják el, azonban ezzel ellátásuk sem lesz megoldott, erről az önkormányzatot a 27/570-690-es telefonszámon (vagy a szob@szob.hu e-mail címen) tájékoztassák, hogy ellátásukról gondoskodni tudjunk.

Szob, 2020. március 17.

                                                      Tisztelettel:

                                                                                             Ferencz Gyöngyi s.k.

                                                                                                  polgármester