Tájékoztató a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés gyakorlatáról

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítási közszolgáltatást jogosan igénybe vevők részére (akik a szolgáltatásért az NHKV Zrt. részére díjat fizetnek) a hulladékszállítási közszolgáltató díjmentesen, ingatlanonként 2 db zöldhulladék gyűjtésére alkalmas, zöld színű, emblémás zsákot biztosít.

Első alkalommal – várhatóan 2021. 11. és 12. hetében (március 15-26. között) – helyezik el az ingatagoknál.

Ezt követőn a mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg térítésmentesen a járat 2 db zöld színű, lebomló, emblémás cserezsákot biztosít, azon ingatlanhasználóknak, akik helyeznek ki zöldhulladékot.

További zsákokat az ügyfélszolgálatokon, illetve a zsákértékesítő partnereknél lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére, mely utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Tehát a zsák átvételekor a helyszínen nem kell kifizetni az átvett zsákokat, a zsákok ára – a korábbiakban meghatározott változatlan díjon – utólag, az NHKV Zrt. által kiállított, postai úton megküldött számlával kerül beszedésre, mivel a többlet közszolgáltatás díjának utólagos kiszámlázása és a díj beszedése az NHKV Zrt. jogszabályi hatásköre.

A többlethulladék elszállítására alkalmazott zsákok átvételével és igénybevételével – a közszolgáltatási díjban nem fedezett – közszolgáltatást vesznek igénybe. A zsák ára magában foglalja a begyűjtés, szállítás és kezelés díját, azaz a zsák árának megfizetésével az ügyfelek a többlet szolgáltatás díját is megfizetik.

Jelenleg ügyfélszolgálatok a járványügyi veszélyhelyzet miatt zárva tartanak. A korlátozások feloldását követően az ügyfélszolgálati irodákban is átvehetőek a többlethulladékos zsákok.

A zsákértékesítési helyek (partner üzletek), valamint az ügyfélszolgálati irodák folyamatosan bővülnek, melyekről a zoldhid.hu vagy a dtkh.hu honlapon tájékozódhatnak.

 

(DTKH Nonprofit Kft. tájékoztatása alapján)