Pénzügyi Iroda

Irodavezető: Kulcsárné Dávid Mária
Az irodavezető telefonszáma: (27) 570-690 / 23 mellék
E-mail:
penzugy (kukac) szob (pont) hu

Az iroda munkatársai:
Mándó-Nagy Szilvia: 26 mellék
Hajdu Anita: 26 mellék
Vermes Krisztina: 23 mellék
Vósner-Tenczel Regina: 13 mellék

Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00 – 12:30 és 13:00 – 15:30
kedd: nincs ügyfélfogadás
szerda:  8:00 – 12:30 és 13:00 – 15:30
csütörtök: nincs ügyfélfogadás
péntek: 8:00 – 12:30

Ügyrendi feladatok:

A jegyző irányításával a jegyző és polgármester hatáskörébe, feladatkörébe tartozó gazdasági, pénzügyi feladatokat lát el, ennek keretében különösen:

 • a pénzügyi programok, a költségvetés (és költségvetési koncepció), a zárszámadás és egyéb pénzügyi döntések előkészítését végzi,
 • adatszolgáltatást végez a központi pénzügyi szervek felé a jogszabályok alapján,
 • közreműködik az önkormányzat és intézményei számviteli pénzügyi rendjének kialakításában,
 • az államháztartás igényeinek megfelelően havi, negyedéves, féléves, háromnegyed éves és éves információt szolgáltat,
 • ellátja a költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági ügyvitelét, az ASP rendszer használatával,
 • közreműködik a jegyző irányításával az éves költségvetés végrehajtásában,
 • elszámolást készít a normatív költségvetési hozzájárulásokról,
 • nyilvántartja az önkormányzat vagyonát az ASP rendszer használatával, leltárt készít,
 • előkészíti a tisztségviselők munkajogi tárgyú ügyeit (kinevezések szerződések stb.);
 • végzi a pénztári, a könyvelési, analitikus nyilvántartási, bérkeret-nyilvántartási feladatokat,
 • gondoskodik a képviselő-testület, a bizottságok, a polgármester pénzügyi tárgyú döntéseinek a végrehajtásáról a jegyző vezetésével,
 • adatokat szolgáltat a képviselő-testület, a polgármester és a jegyző, az intézményvezetők részére a gazdálkodási feladatok ellátásához,
 • közreműködik a pénzügyi-gazdálkodási szabályzatok elkészítésében, kezeli a bizonylat albumot,
 • beruházásokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása,
 • közfoglalkoztatási programmal kapcsolatos egyes munkaügyi és pénzügyi feladatok ellátása,
 • statisztikai adatközlések az iroda feladatkörébe tartozó ügyekben,
 • önkormányzati lakások hasznosításával (bérlet. stb.) kapcsolatos ügyintézés.