Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság

Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság tagjainak száma 5 fő.

Pénzügyi Ellenőrző és Településfejlesztési Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Polónyi Éva elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Orbán József bizottsági tag
Krasznai Zoltán bizottsági tag
Kantó Tibor bizottsági tag
Zentai Tibor bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

Pénzügyi ellenőrző feladatkör:

 1. Összehangolja ágazaton belül és szakfeladatok között a költségvetési és fejlesztési feladatokat:
 2. Közreműködik az Önkormányzat költségvetési és fejlesztési tevékenységében, a gazdálkodás törvényességének biztosításában, elveinek kialakításában és szervezésében:
 3. Véleményezi az Önkormányzat és annak intézményei, valamint szervei éves pénzügyi tervét,
 4. Ellenőrzi a hivatal pénzügyi irodájával közösen az Önkormányzat és szervei pénzügyi kapcsolatait:
 5. Javaslatot tesz hitelek felvételére.

Településfejlesztési feladatkör:

 1. Az árvíz-, belvíz-, tűzvédelemmel összefüggő, katasztrófa elhárítási munkákra szóló felkészülése megszervezése, koordinálása:
 2. A vagyonvédelemmel összefüggő, esetleges lakossági kezdeményezés figyelemmel kísérése:
 3. A fentiekhez szükséges személyi és műszaki feltételek folyamatos figyelemmel kísérése, ezen kezdeményezések megtétele:
 4. A település tárgyi, művi környezetének és esztétikai arculatának formálásában való kezdeményezés, közreműködés (fásítás, utcatakarítás, játszótér karbantartás stb.)
 5. A költségvetésben fejlesztési céllal meghatározott feladatok végrehajtásában való részvétel, továbbá a feladatok megfogalmazásánál kezdeményező szerep:
 6. A településfejlesztési stratégiák kimunkálása, úgymint infrastrukturális fejlesztési, távlati elképzelések, rendezési tervek stb. készítésének kezdeményezése, koordinálása:
 7. A más településekkel, önkormányzatokkal való kapcsolattartás kezdeményezése, irányítása, a kulturális, oktatási, sport, ifjúsági kapcsolatok kivételével:
 8. A település fejlesztésével összefüggő szakanyagok, lehetőségek felkutatása, képviselő-testület elé történő terjesztésre való előkészítés:
 9. Részt vesz a településrészi- és városfórumok szervezésében, az ott elhangzott közérdekű javaslatok megvalósulását figyelemmel kíséri:

Javaslatot tesz közterület elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére.