Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 5 fő.

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjai Beosztása Elérhetősége
Csimár Kinga elnök

2628 Szob, Szent Imre utca 12.

Tel: 27/570-690/12 mellék

E-mail: szob@szob.hu

web: www.szob.hu

Fésűs József bizottsági tag
Zentai Kornél bizottsági tag
Figura Balázs bizottsági tag
Polónyi Éva bizottsági tag

 

Feladat- és hatásköre:

  • Összehangolja a költségvetési és fejlesztési feladatokat,
  • Közreműködik az Önkormányzat költségvetési és fejlesztési tevékenységében, a gazdálkodás törvényességének biztosításában, elveinek kialakításában és szervezésében,
  • Véleményezi az Önkormányzat és annak intézményei, valamint szervei éves pénzügyi tervét,
  • Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat és szervei, valamint intézményei pénzügyi gazdálkodását a hivatal pénzügyi irodájával közösen,
  • Véleményezi a képviselő-testület elé döntéshozatal céljából kerülő pénzügyi vonzattal járó előterjesztéseket,
  • Javaslatot tesz hitelek felvételére.