Szálláshely szolgáltatási tevékenység

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől!

Az ügyben eljáró iroda: Igazgatási és Adóügyi Iroda

Ügyintéző:

  • Hegyes Mónika (16-os mellék)          hegyes.monika (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Szálláshelyet üzemeltetni a szálláshelyre vonatkozó szálláshely-szolgáltatási bejelentéssel lehet, melyről a jegyző értesíti a szakhatóságokat.

Szálláshely típusok:

  • szálloda
  • panzió
  • kemping
  • üdülőház
  • közösségi szálláshely
  • egyéb szálláshely

Az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok közreműködése igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az engedély iránti kérelem, valamint az adatváltozás és megszűnés bejelentése formanyomtatványokon történik.

Az alkalmazott jogszabályok

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről, 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről, 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról, 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól, 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről.

Szükséges dokumentumok:

A bejelentéshez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban – az eredeti bemutatása mellett – csatolni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő szálláshely esetében a szálláshely használatának jogcímére vonatkozó igazoló okiratot vagy annak másolatát a tulajdoni lap kivételével,
  • haszonélvezet esetében – ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szálláshely-szolgáltató – a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,
  • közös tulajdonban álló szálláshely esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szálláshely-szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A jegyző szerzi be: a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot

Tekintettel az ügyek egyedi jellegére bővebb felvilágosítással az ügyintéző szolgál.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

Eljárási illeték: 3.000 Ft (melyet illetékbélyeg formájában kell leróni). Az adatokban bekövetkezett változás bejelentése, valamint a megszűnés bejelentése illetékmentes.
Eljárási határidő: 21 nap.