SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása – „Könyvvel a gyermekekért”

A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt céloknak megfelelően pályázatot hirdet Szob település közigazgatási határán belül működő, önkormányzati fenntartású oktatási, kulturális, szociális, köznevelési intézmények számára, az intézményekbe járó, az intézményeket látogató gyermekek lelki, szellemi fejlődésének, fejlesztésének érdekében.

Pályázati feltételek:

 • A pályázaton adószámmal rendelkező, önkormányzati fenntartású intézmények vehetnek részt, melyek kizárólag Szobon végzik tevékenységüket.
 • A pályázónak igazolnia kell, hogy a pályázati úton elnyert forrást Szob településen végzett tevékenységre használja fel.

Az Alapítvány a pályázat útján egy 77 darabból álló (170.000.-forint értékű) gyermekkönyv állományt adományoz a nyertes számára.

Pályázatok beérkezésének legkésőbbi időpontja: 2021. október 25–e hétfő 17:00 óráig.

Pályázatok elbírálásának határideje: 2021. október 29–e péntek.

Egyéb rendelkezések:

 • A pályázatok egységes rendszerben történő elbírálásának érdekében a Kuratórium csak a pályázati kiírásra érkezett pályázatot bírálja el.
 • A Közalapítvány a pályázat elbírálását követő 5 munkanapon belül a nyertes pályázóhoz eljuttatja az adományt.

FONTOS GYAKORLATI TUDNIVALÓK:

 1. Pályázni írásos formában, magyar nyelven lehet.
 2. A pályázat tartalmazza az intézmény bemutatását, a könyvállomány felhasználásának célját és módját.
 3. A pályázatot 1 eredeti példányban, és 1 másolati példányban kell beadni a Közalapítványnak címezve, lezárt borítékban a beadási határidőig. A pályázat fedőlapján fel kell tüntetni a pályázat kiírójának a nevét, a pályázó nevét és a pályázat címét.
 4. Csak a tartalmilag és formailag kifogástalan, a pályázati felhívásban felsorolt összes mellékletet tartalmazó, a benyújtott pályázatért felelős által aláírt pályázat fogadható be! Hiánypótlásra nincs mód.
 5. A pályázathoz tartozó esetleges idegen nyelvű dokumentumok, csatolmányok minden esetben kizárólag a hiteles magyar nyelvű fordítással fogadhatók el.
 6. A támogatás nem értékesíthető és át nem ruházható.
 7. A közalapítvány fenntartja a jogot,
  • hogy a pályázatok elbírálása folyamatában további dokumentumokat és információkat kérjen a pályázóktól, helyszíni bejárást tartson, illetve a támogatás folyósítását a pályázati kiírása keretei között további feltételekhez kösse;
  • a pályázati cél megvalósítása érdekében a támogatási szerződésben jogi biztosítékokat kössön ki;
  • az adomány leltározása, illetve selejtezése tekintetében a pályázat kiírójának 3 évig betekintési joga van.
 1. A pályázat eredményéről a Közalapítvány levélben értesíti a pályázókat.
 2. A pályázó tudomásul veszi, hogy az elbíráló döntést a felhívást közzé tevő nem köteles indokolni, és azzal szemben jogorvoslatnak helye nincs. A beérkező dokumentumokat az alapítvány nem küldi vissza.
 3. A pályázat beadásának módja:

személyesen:

Szobi József Attila Művelődési Ház és Szabadidő Központ

2628 Szob, Árpád u. 17.

Szobi Érdy János Könyvtár és Információs Központ

2628 Szob, Árpád u. 17.

 

 1. A pályázat elbírálása

A pályázat elbírálásáról a Szobért Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma a helyi közösségi szempontok, az Alapító Okirat céljainak követése és a pályázati feltételeknek való megfelelés alapján mérlegel és dönt.

 1. A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás kérhető:

Golánné Beke Anita: +36 30 282 9289

 PÁLYÁZATI ADATLAP, NYILATKOZAT letöltése (.docx)

Golánné Beke Anita
kuratórium elnöke