Veszélyhelyzet esetén építési tevékenység tudomásulvétele

A gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy telefonon, vagy e-mail-en kérjen időpontot az ügyintézőtől! 

Az ügyben eljáró iroda: Építésügyi és Városfejlesztési Iroda
Ügyintéző:

 • Nagy Miklós (28-as mellék)         E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu
 • Zimonyi Alexandra (14-es mellék)        E-mail: epiteshatosag (kukac) szob.hu

Ügyleírás

Az építésügyi hatóság a veszélyhelyzet elhárítása érdekében vagy a kihirdetett veszélyhelyzet következtében végzett Étv.48. § (2) bekezdése szerint jogszerűtlen építési tevékenységgel

 • megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet, építési tevékenység fennmaradását,
 • az építmény, építményrész, építményszerkezet elbontását,
 • veszélyes állapotú építmények, építményrészek, építményszerkezetek jogszerűtlen építési tevékenységgel történő halasztást nem tűrő veszélyelhárítása, vagy részleges elbontása esetén a megvalósult építmény, építményrész, építményszerkezet fennmaradását

az építtető, vagy amennyiben az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére – ha az elvégzett építési tevékenység az előírásoknak megfelel – építésügyi bírság kiszabásának mellőzésével hallgatással tudomásul veszi.

Étv.48. § (2) bekezdése szerint:
(2) Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha
a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet
aa) engedély vagy tudomásulvétel nélkül,

 1. ab) az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően,
  ac) az engedély jogerőssé válása nélkül – kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá válik -, vagy
  ad) a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére;
  b) a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet
  ba) bejelentés nélkül, vagy
  bb) bejelentéssel, de a 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladva,
  c) ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges és a tevékenységet építési napló hiányában
  végzik.

Az Étv. 33/A § rendelkezése szerint egyszerű bejelentéshez kötött

a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű új lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 négyzetméter összes hasznos alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 300 négyzetméter összes hasznos alapterületű lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges tereprendezés, támfalépítés.

A tudomásulvételi eljárásra a fennmaradási engedélyezési eljárásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

Az építésügyi hatóság a kérelem ügyében az eljárás megindulásától számított 8 napon belül az előírt feltételek fennállása esetén

 • az elutasításról határozatban dönt, vagy
 • a szabálytalanságot – bírság kiszabásának mellőzésével – hallgatással tudomásul veszi.

A tudomásul vételt az építtető, vagy ha az építtető személye nem ismert, a tulajdonos kérelmére írásba foglalja.

Nyomtatványok, letöltendő dokumentumok:

feltöltés alatt…. kérem érdeklődjön irodánkban!