Szerző: Csikós Balázs

Meghívó – 2018.09.27.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. szeptember 27. (csütörtök), 14.00 óra

Olvasson tovább

EFOP pénzügyi eszköz Hitelprogram

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban EFOP) pénzügyi eszköz hitelprogram (a továbbiakban: Hitelprogram) célja közvetlenül EFOP kapcsolódású szektorban (egészségügyi, köznevelési, felsőoktatási, szociális, gyermekvédelmi, és társadalmi felzárkózási, ifjúság- és családügyi, gyermekek napközbeni ellátását célzó, továbbá kulturális szolgáltatások – összhangban a humán közszolgáltatások differenciált szervezésének bevezetéséről szóló 1709/2015. (X. 5.) Korm. határozatban foglaltakkal) tevékenykedő vagy e szolgáltatások minőségjavulásához hozzájáruló, a finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékben hozzájutó, beruházásokat, fejlesztéseket megvalósító, mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése a külső finanszírozáshoz való hozzáférésük javítása révén.

Termékleírás (pdf)

Felhívás (Word dokumentum)

Közösségeket Támogató Alap 2018. II. félév

Az önkormányzat Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága értesíti a városban működő egyesületek, civil szervezetek, önszerveződő közösségek képviselőit, hogy a közösségeket támogató alap 2018. II. félévi támogatására 2018. szeptember 15-ig lehet pályázatot benyújtani a város jegyzőjéhez címezve.

Olvasson tovább

Álláshirdetés

Szob Város Önkormányzata
pályázatot hirdet
Munka Törvénykönyve szerinti foglalkoztatással újonnan megnyíló
Egészségfejlesztési Irodába
REKRÁCIÓS TANÁCSADÓ és
ÉLETMÓD TANÁCSADÓ
munkakörök betöltésére.

 

Részletekért kérem kattintson az alábbi linkek valamelyikére:

Rekreációs tanácsadó (pdf)

Eletmód tanácsadó (pdf)

Meghívó – 2018.08.23.

Ezúton hívom meg Önt Szob Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülésére.

Az ülés helyszíne: Szobi Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2628 Szob, Szent Imre utca 12.)

Az ülés kezdésének időpontja: 2018. augusztus 23. (csütörtök), 14.00 óra

Olvasson tovább

Ingatlanértékesítés

Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános liciteljárás útján értékesítésre hirdeti meg az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, 2628 Szob, Sport u. 14. sz. alatt található, 608 hrsz-ú, 1043 m2 területnagyságú beépítetlen telket.

Olvasson tovább

Igénybejelentés

Igénybejelentés a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült, gáz- vagy távhő-szolgáltatási szerződéssel nemrendelkező háztartások részére.

Olvasson tovább

Meghívó – 2018.08.15.

Szob Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2018. augusztus 15-én, 17.00 órai kezdettel
a Szobi Polgármesteri Hivatal Nagytanácskozó Termében
(2628 Szob, Szent Imre u. 12.)
Szob Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2017. (IX. 1.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól értelmében, valamint a 314/2012.(XI.8) Korm. rendelet 29/A.§ (1) bekezdés értelmében  előzetes tájékoztató lakossági fórumot tart,  melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

SZOB – RÉSZTERÜLETEK TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE (TSZT), HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA (HÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVE (SZT) MÓDOSÍTÁSA, AZ ALÁBBI RÉSZTERÜLETEKRE:

  1. Colas Északkő Kft. bányatelkek TRE-ben való átvezetése;
  2. tartalék lakóterület szabályozási terven lévő kiosztásának módosítása;
  3. 83, 84 hrsz-on elterülő ZKP1 zöldterület kivétel, 70, 71, 83, 84 hrsz-ú ingatlanok beépítésre alkalmassá tétele.
  4. szobi 57 hrsz-al jelölt részterületre vonatkozó szabályozás megváltoztatására, a hrsz, a TSZT-ben jelenleg is lakóterületként szerepel.
  5. Az általános mezőgazdasági területek alakítható teleknagyságának módosítása.